Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

“Politia” concediilor medicale este desfiintata

In Monitorul Oficial din 7 iulie a fost publicata Legea nr. 183/2015 pentru aprobarea OUG nr. 36/2010 care modifica si completeaza OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

 

Prevederile care sunt  abrogate, incepand din data de 10 iulie (3 zile de la publicare), sunt urmatoarele:

La articolul I punctul 1, litera c) a articolului 31 se abroga:

c) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.”

La articolul I, punctul 15 se abroga:
„(3^1) Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se efectueaza de catre platitorii de indemnizatii, insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist. Verificarea prezentei asiguratilor nu va afecta drepturile si libertatile cetatenesti garantate de Constitutia Romaniei, republicata.

Articolul III se abroga:
In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor aproba, prin ordin comun al ministrului sanatatii, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, normele de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

 

« Arhiva noutati legislative