Noutati / Publicatii

Arhiva 2002

M.O.959/28.12. – Hotarare nr. 1513 din 18 decembrie 2002 pentru stabilirea nivelului dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si pe perioada amanarii sau esalonarii la plata a obligatiilor bugetare

( Art. 1. – Nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare constand in impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand, potrivit legii, venituri bugetare, precum si pe perioada amanarii sau esalonarii la plata a obligatiilor bugetare restante este de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere sau zi calendaristica, dupa caz.

Art. 3. – (1) Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2003. …)

M.O.918/16.12.- Ordin nr. 1727 din 12 decembrie 2002 privind declararea si stabilirea termenelor de plata a obligatiilor bugetare prevazute la art. 1 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare

(” Art. 1. – (1) Taxele asupra activitatilor daunatoare sanatatii, calculate conform dispozitiilor art. 3? din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992 si modificata prin Legea nr. 467/2002, se declara lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei la care se refera.

(2) Declararea se face prin depunerea formularului cod M.F.P. 14.13.01.01 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, prin completarea unuia dintre randurile 32-34 de la cap. J „Alte impozite si taxe datorate bugetului de stat”.

Art. 2. – Sumele reprezentand taxe asupra activitatilor daunatoare sanatatii, prevazute la art. 1 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992 si modificata prin Legea nr. 467/2002, si datorate de persoanele juridice prevazute la art. 3? din aceeasi ordonanta, se vireaza la bugetul de stat lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se realizeaza veniturile.”)

M.O.914/16.12.- Lege nr. 650 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

(…. 20. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins: „Art. 19. – Este interzis oricarui comerciant sa ofere sau sa vanda produse in pierdere, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 18 lit. a)-c), e)-i), precum si in cazul produselor aflate in pachete de servicii. Prin vanzare in pierdere, in sensul prezentei ordonante, se intelege orice vanzare la un pret egal sau inferior costului de achizitie, astfel cum acesta este definit in reglementarile legale in vigoare.”….

… SI MULTE ALTELE …)

M.O.914/16.12.- Ordin nr. 1726 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002

M.O.909/13.12.- Lege nr. 647 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale (cu modificari)

M.O.908/13.12.- Ordin nr. 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN

M.O.908/13.13.- Ordin nr. 1696 din 5 decembrie 2002 privind intrarea in vigoare a Conventiei dintre Romania si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului-anexa

(„1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica prevederile Conventiei dintre Romania si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si ale Protocolului-anexa, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001, ca urmare a intrarii in vigoare a acestora la data de 15 iulie 2002 prin indeplinirea procedurii stipulate la art. 30 din conventie.”)

M.O.904/14.12.- Lege nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

M.O.903/12.12.-Hotarare nr. 1345 din 27 noiembrie 2002 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului

M.O.889/09.12.- Lege nr. 73 din 4 mai 2000 privind Fondul pentru mediu (REPUBLICARE)

(..Art. 8. – (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: ….

c) veniturile incasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor reciclabile, prevazute in anexa nr. 2;

d) o cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producatori si importatori, cu exceptia celor utilizate pentru medicamente;

e) o cota de 2% din valoarea substantelor chimice periculoase comercializate de producatori si importatori, prevazute in anexa nr. 3, mai putin cele utilizate la producerea medicamentelor; ….

h) o cota de 1,5% din valoarea incasata prin comercializarea produselor finite din tutun;

Art. 9. – (1) Sumele prevazute la art. 8 lit. a)-h) se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, intr-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu.

…. Art. 12. – (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

(2) Neplata sumelor prevazute la art. 8 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:

a) cu amenda de la 10 la 20 milioane lei pentru persoane fizice;

b) cu amenda de la 100 la 500 milioane lei pentru persoane juridice.

Art. 13. – Savarsirea in mod repetat a faptei prevazute la art. 12 alin. (2) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda…..)

M.O.889/09.12.- Lege nr. 630 din 27 noiembrie 2002 – Legea cinematografiei

(… Art. 14. – (1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic se constituie din veniturile realizate de Centrul National al Cinematografiei, prin:..

d) colectarea unei contributii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice si private, care se adauga la acest pret, si care se incaseaza de la agentul de publicitate sau firma cumparatoare a minutelor de publicitate;

e) colectarea unei contributii de 3% in cazul vanzarilor barter, care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv in cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar in care se difuzeaza publicitatea; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de catre agentul de publicitate sau, dupa caz, de catre agentul intermediar;

f) colectarea unei contributii de 3% pentru minutele de publicitate incluse in productii sau programe achizitionate de posturile de televiziune, si care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate perceput in cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar in care se difuzeaza; pentru publicitatea inclusa in filmele romanesti aceasta contributie este de 1,5%;

g) colectarea unei contributii de 3% din pretul minutelor de publicitate, vandute din spatiul programului propriu de catre societatile de televiziune prin cablu, care au licenta pentru productia de programe si care se adauga acestui pret; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de catre postul de televiziune prin cablu, cu respectarea conditiilor prevazute la lit. d)-f);

… Art. 15. – (1) Agentii economici sunt obligati sa declare si sa vireze Centrului National al Cinematografiei sumele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c)-j) si l) pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, precum si sa depuna lista contractelor incheiate, prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), cu mentionarea valorii acestora.

(2) Neplata obligatiilor prevazute la alin. (1) constituie evaziune fiscala si se sanctioneaza potrivit legii. …)

M.O.875/04.12. – Hotarare nr. 1278 din 13 noiembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

M.O.872/03.12.-Circulara nr. 44 din 2 decembrie 2002 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil in luna decembrie 2002 (” Pentru luna decembrie 2002 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 20,4% pe an.”)

M.O.871/03.12.- Lege nr. 632 din 27 noiembrie 2002 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003

M.O.863/29.11.- Lege nr. 631 din 27 noiembrie 2002 bugetului de stat pe anul 2003

M.O.865/29.11.- Ordonanta de urgenta nr. 164 din 20 noiembrie 2002 privind plata obligatiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002

(„Articol unic. – Plata obligatiilor bugetare cu termene scadente pana la data de 25 decembrie 2002 se face pana la data de 20 decembrie 2002.”)

M.O.864/29.11. – Hotarare nr. 1301 din 20 noiembrie 2002 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna decembrie 2002

M.O.851/26.11.- Ordin nr. 1043 din 12 noiembrie 2002 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie privind obligatiile de plata la veniturile Fondului pentru mediu” (Declaratia se depune la Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6, Email: afm@mappm.ro. avand contul 501714715650 deschis la Trezoreria Sector 6 – Bucuresti. Termenul de depunere a prezentei declaratii este pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii la care se refera.)

M.O.855/26.11.- Circulara nr. 43 din 22 noiembrie 2002 privind declararea unor zile nebancare in perioada 27 decembrie 2002 – 3 ianuarie 2003

Art. 1. – (1) Zilele de 27, 30 si 31 decembrie 2002, precum si ziua de 3 ianuarie 2003 se declara zile nelucratoare nebancare.

(2) Zilele de 30 noiembrie, 7 si 14 decembrie 2002 se declara zile lucratoare nebancare

M.O.853/26.11.- Ordin nr. 1562 din 18 noiembrie 2002 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.212/2002 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare

( Art. 1. – Se abroga art. 6-8 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.212/2002 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 718 din 2 octombrie 2002.)

M.O.841/21.11.- Lege nr. 606 din 6 noiembrie 2002 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri si

prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 25 martie 2002

M.O.838/20.11.- Ordonanta de urgenta nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

M.O.832 – Hotarare nr. 1257 din 7 noiembrie 2002 pentru modificarea pct. 51 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar ( ELVETIA -> diurna = 62 CHF, plaf.cazare = 220 CHF)

M.O.829/18.11. – Rectificare din 18 noiembrie 2002 privind Instructiunile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 859/2002 (imp.profit)

M.O.821/13.11. – Ordonanta de urgenta nr. 147 din 31 octombrie 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

Art. I. – (1) Cota de 2% prevazuta la art. 53 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, nu se mai calculeaza si nu se mai datoreaza la bugetul de stat. …..

Art. II. – (1) Cota de 7% reprezentand contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata de asigurati, prevazuta de Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997 se reduce la 6,5%. ……

Art. III. – (1) Cota de 5% reprezentand contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajatori potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, se reduce la 3,5%.

(2) Cota de 6% reprezentand contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj potrivit art. 28 din Legea nr. 76/2002, se reduce la 4,5%.

Art. IV. – (1) Cota de contributie individuala de asigurari sociale, prevazuta la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.

(2) Diferenta dintre cotele de contributii de asigurari sociale aprobate anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) se suporta de angajator.

(3) Incepand cu luna ianuarie 2003 nu se mai include in cuantumul pensiilor din sistemul public de pensii si alte categorii de pensii contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.

(4) La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale prevazut de art. 23 si 24 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se are in vedere valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute lunare pe economie.

(5) Punctajul asiguratului, stabilit conform art. 78 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, nu poate fi mai mare de 5 puncte intr-un an calendaristic …

Art. VI. – (1) Prevederile art. I, II, III, IV si V se aplica incepand cu drepturile si obligatiile aferente lunii ianuarie 2003. …

Art. XII. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 491/2002, se completeaza, dupa articolul 28, cu articolul 28? cu urmatorul cuprins (….) ……

Art. XIII. – Articolul 52 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, se completeaza….

Art. XIV. – (1) Contributiile de asigurari pentru accidentele de munca si boli profesionale prevazute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, in anul 2003 se datoreaza numai de angajatori si de persoanele fizice care incheie, in conditiile legii, contracte de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care sunt asigurate in sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Cota de 0,5% datorata de angajatori si de persoanele fizice care incheie contracte de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se adauga la cotele de contributie de asigurari sociale datorate de angajatori si asiguratii prevazuti la alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, iar contributia aferenta noii cote se vireaza la bugetul asigurarilor sociale de stat in conditiile si la termenele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare…..

Art. XV. – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea contributiei de asigurari sociale, contributiei pentru somaj, contributiei pentru asigurari sociale de sanatate si contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se vor realiza sub coordonarea Agentiei de colectare a contributiilor, institutie publica cu personalitate juridica ce se va infiinta prin hotarare a Guvernului, in subordinea Ministerului Finantelor Publice.

M.O.819/13.11. – Circulara nr. 41 din 1 noiembrie 2002 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna noiembrie 2002: – Pentru luna noiembrie 2002, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 22,2% pe an.

M.O.817/12.11. – Hotarare nr. 17 (Camera Auditorilor din Romania) din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002

M.O.817/12.11. – Hotarare nr. 15 (Camera Auditorilor din Romania) din 20 aprilie 2002 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor atat pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cat si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

M.O.809/07.11. – Ordin nr. 1492 din 5 noiembrie 2002 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.111/2002 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

M.O.798/04.11. – Ordin nr. 1467 din 30 octombrie 2002 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata

( Art. 1. – Cuantumul indemnizatiilor de delegare si detasare (…) se modifica dupa cum urmeaza:

a) indemnizatia zilnica de delegare sau de detasare prevazuta la pct. 8 se majoreaza la 90.800 lei;

b) indemnizatia de delegare sau de detasare prevazuta la pct. 11 se majoreaza la 1.209.500 lei lunar.)

M.O.789/30.10.- Decizie nr. 5 din 22 octombrie 2002 privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe venit

( I. Articolul 43 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

II. Deductibilitatea primelor de asigurare si alte probleme legate de impunerea veniturilor realizate in sistemul de asigurare

III. Tratamentul fiscal al cheltuielilor cu amortizarea unor bunuri, reglementat prin legi speciale de organizare si desfasurare a unor profesii liberale )

M.O.787/30.10.- Lege nr. 579 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

M.O.777/25.10.- Ordin nr. 1397 din 22 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free

M.O.753/15.10.- Ordin nr. 415 din 7 octombrie 2002 pentru modificarea si completarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 216/2002

M.O.752/15.10.- Hotarare nr. 1105 din 10 octombrie 2002 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara

( Art. 1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 salariul de baza minim brut pe tara se stabileste la 2.500.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2003, reprezentand 14.705,90 lei/ora. …)

M.O.746/11.10.- Ordonanta de urgenta nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

M.O.741/10.10.- Hotarare nr. 1089 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002

M.O.741/10.10.- Hotarare nr. 1091 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002

M.O.740/10.10.- Lege nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii (Republicare)

M.O.740/10.10. – Ordonanta de urgenta nr. 124 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

M.O.736/08.10.- Decizie nr. 4 din 23 septembrie 2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind taxa pe valoarea adaugata si accizele

( …. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Art. 17 lit. B.a) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata

1. Pentru transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate in perioada 1 ianuarie – 14 martie 2000, se aplica cota zero a taxei pe valoarea adaugata, conform art. 17 lit. B.a) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 215/1999, in situatia in care contravaloarea acestora este inclusa in pretul extern al bunurilor exportate, potrivit conditiei de livrare INCOTERMS….)

M.O.728/07.10. – Ordin nr. 1276 din 30 septembrie 2002 privind aprobarea termenului de depunere a situatiilor financiare retratate in conformitate cu Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate

( Art. 1. – (1) Termenul de depunere la organele in drept a situatiilor financiare anuale, retratate in conformitate cu Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, este data de 30 noiembrie a anului urmator celui de raportare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2001. …..)

M.O.728/07.10. – Ordin nr. 1214 din 17 septembrie 2002 privind intrarea in vigoare a Conventiei dintre Guvernul roman si Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

(Art. 1. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se aplica prevederile Conventiei dintre Guvernul roman si Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 12 iunie 2000, ca urmare a intrarii in vigoare la data de 16 august 2002 prin indeplinirea procedurii stipulate la art. 29 din conventie…..)

M.O.721/03.10.- Circulara nr. 38 din 1 octombrie 2002 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna octombrie 2002

( Pentru luna octombrie 2002 nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 23,8% pe an.)

M.O.719/02.10.- Ordin nr. 1213 din 17 septembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe

( … Norme metodologice:

8.1. In cazul modificarilor privind sediul/domiciliul/resedinta platitorii de impozite si taxe prevazuti la art. 1 alin. (1) din ordonanta, precum si persoanele fizice platitoare de T.V.A. vor depune declaratia de mentiuni la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala au avut sediul/domiciliul/resedinta initial, in vederea scoaterii din evidentele fiscale ale acestuia. De asemenea, platitorii de impozite si taxe vor depune o declaratie de mentiuni, in vederea inscrierii in evidentele fiscale, la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala isi muta sediul/domiciliul/resedinta, impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, care se va anula, si se va elibera un nou certificat de inregistrare fiscala cu acelasi cod de inregistrare fiscala, dar cu inscrierea noului sediu/domiciliu/noii resedinte. In cazul in care noul sediu/domiciliu/noua resedinta se afla in raza aceluiasi organ fiscal competent, se va depune o singura declaratie de mentiuni, insotita de certificatul de inregistrare fiscala, pe baza careia se vor corecta evidentele fiscale si se va elibera noul certificat de inregistrare fiscala. ….)

M.O.718/02.10.- Ordin nr. 1212 din 17 septembrie 2002 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare

(…. Art. 6. – In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin platitorii de impozite si taxe au obligatia de a solicita la unitatea fiscala care a eliberat actualul certificat de inregistrare fiscala schimbarea acestuia cu noul formular.

Art. 7. – Pana la expirarea termenului prevazut la art. 6 platitorii de impozite si taxe inregistrati fiscal la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se vor indentifica prin utilizarea actualului certificat de inregistrare fiscala.

Art. 8. – Dupa expirarea termenului prevazut la art. 6 certificatele de inregistrare fiscala eliberate anterior datei intrarii in vigoare a prezentului ordin sunt nule de drept.

Art. 12. – Prezentul ordin intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. …)

M.O.712/01.10.- Ordonanta nr. 82 din 25 august 1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe (Republicare)

( … Art. 22. – (1) Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei… )

M.O.711/30.09.- Ordonanta nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesionala a adultilor (Republicare)

(… Art. 34. – Societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit. …

Art. 38. – Salariatii care, la cererea angajatorului, participa la programe de formare profesionala pe o perioada de cel putin 3 luni incheie cu acesta acte aditionale la contractele individuale de munca, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile dupa absolvire.

… Art. 43. – Furnizorii de formare profesionala autorizati sunt scutiti de plata T.V.A. pentru operatiunile de formare profesionala. …)

M.O.704/26.09.- Ordonanta de urgenta nr. 112 din 10 septembrie 2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale

( Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 19 iulie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. – (1) Agentii economici – comercianti, persoane juridice care nu isi indeplinesc in mod intentionat obligatiile asumate prin contract, vor sista, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice plata reprezentand sporuri, cu exceptia celui de vechime, indemnizatii si premii pentru membrii consiliilor de administratie, directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, precum si achizitii de bunuri mobile sau imobile care nu sunt necesare direct procesului de productie.”)

M.O.700/25.09.- Norma nr. 17 din 17 septembrie 2002 privind raportarea statistica la Banca Nationala a Romaniei a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung ( NOI TIPURI DE FORMULARE)

( … Art. 2. – (1) Toate persoanele juridice si fizice rezidente care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung au obligatia sa notifice operatiunile respective prin transmiterea la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica a Formularului F1 „Notificare la Banca Nationala a Romaniei”, prezentat in anexa nr. 1, si a Formularului F2 „Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda si comisioane”, prezentat in anexa nr. 2, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta norma.

(2) Persoanele juridice si fizice care, potrivit alin. (1), au notificat operatiuni valutare de capital au in continuare obligatia notificarii la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica a schimbarii sediului social, rezilierii contractului si a modificarii, fata de notificarea initiala, a creditorului, a debitorului si a valorii creditului, pe toata durata derularii operatiunii notificate, prin transmiterea, in termen de 15 zile, a unui Formular F1 completat in mod corespunzator. Schimbarea de debitor se notifica de catre debitorul cedent, noul debitor preluand in continuare obligatiile de notificare sau de raportare in legatura cu angajamentul extern respectiv….

Art. 3. -… (2) Persoanele juridice si fizice mentionate la alin. (1) vor notifica la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, in termen de 15 zile de la producerea lor, toate modificarile survenite in „Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda si comisioane” fata de situatia notificata initial, prin transmiterea a cate unui nou Formular F2 ori de cate ori survin astfel de modificari.

… Art. 6. – Prezenta norma intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.)

M.O.700/25.09. Circulara nr. 37 din 17 septembrie 2002 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/1999

(… Art. I. – Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza …

Art. II. – Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizarii urmatoarele operatiuni de capital:

– Credite si imprumuturi financiare pe termen mediu si lung acordate de rezidenti nerezidentilor – pct. 1.17.2.8 lit. b) din regulament.

… Art. IV. ……

2. Punctul 30 va avea urmatorul cuprins:

„30. Pentru fiecare tranzactie se vor intocmi bonuri fiscale de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, care trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) denumirea emitentului;

b) adresa emitentului;

c) codul statistic al punctului de schimb valutar;

d) data emiterii;

e) seria si numarul buletinului/bonului fiscal de schimb valutar;

f) numele si prenumele clientului;

g) tara clientului;

h) actul de identitate al clientului: tip, serie, numar;

i) rezident/nerezident;

j) suma incasata de la client (valuta/lei);

k) cursul de schimb;

l) comisionul;

m) suma platita clientului (valuta/lei);

n) semnatura casierului;

o) stampila punctului de schimb valutar.

Casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar, sunt obligate sa elibereze clientilor bon fiscal emis cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale …..)

M.O.690/19.09. – Ordin nr. 1187 din 22 august 2002 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001

M.O.683/16.09. – Ordin nr. 1111 din 2 septembrie 2002 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

M.O.682/16.09.-Procedura din 14 august 2002 de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta

(…”3.1. Prin subprogram se sustin, prin alocatie financiara nerambursabila acordata IMM, urmatoarele categorii de servicii:

a) instruirea personalului IMM avand functii de decizie si/sau de executie, pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul calitatii si managementul financiar), marketing, strategie si planificare, surse si metode de finantare a investitiilor, legislatie si practici ale Uniunii Europene in domeniul IMM si in alte domenii prioritare pentru desfasurarea activitatii intreprinderii;

b) consultanta acordata IMM eligibile pentru elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, accesarea surselor de finantare, consultanta in domeniul sistemelor de standardizare, certificare, calitate si norme ale Uniunii Europene, in domeniul cooperarii interne si internationale (parteneriate de complementaritate, subcontractare „…).

M.O.682/16.09. – Procedura din 14 august 2002 de implementare a Subprogramului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului

( … „3.1. Prin subprogram se sustin, prin alocatie financiara nerambursabila, urmatoarele activitati de promovare a exportului desfasurate de IMM:

a) participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici;

b) participari la targuri si expozitii internationale, organizate in tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici;

c) elaborarea si productia de materiale tiparite pentru promovarea agentului economic;

d) realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate;

e) participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a exportului;

f) contractarea unor servicii de consultanta pentru elaborarea strategiilor de export si/sau a studiilor de piata;

g) achizitionarea de informatii privind pietele externe, furnizate de firme specializate”….)

M.O.676/11.09. – Ordonanta de urgenta nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free

M.O.670/10.09. – Republicare Ordonanta nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele si taxele locale

M.O.659/05.09. – Hotarare nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

( Art. 1. – (1) Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.

(2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora.

…. Art. 9. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmatoarele fapte:

a) absenta evidentei gestiunii deseurilor;

b) inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deseurilor;

c) neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deseurilor;

d) netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice centrale si autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului. … )

M.O.649/31.08.- Ordonanta nr. 67 din 29 august 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

M.O.647/31.08. – Hotarare nr. 920 din 22 august 2002 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei, incepand cu luna septembrie 2002

M.O.646/30.08.- Ordonanta nr. 62 din 29 august 2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

M.O.644/30.08. – Ordonanta nr. 61 din 29 august 2002 privind colectarea creantelor bugetare

(… Data platii : Art. 24. – (1) In cazul platilor in numerar obligatia bugetara se considera platita la data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate ale creditorilor bugetari.

(2) In cazul platii efectuate prin decontare bancara sau prin mandat postal, pentru obligatiile bugetare cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligatia bugetara se considera platita la data creditarii contului bugetar corespunzator.)

M.O.640/29.08. – Hotarare nr. 859 din 16 august 2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit

M.O.640/29.08.- Hotarare nr. 874 din 16 august 2002 pentru stabilirea cotei majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si a cotei majorarilor datorate pe perioada amanarii sau esalonarii la plata a obligatiilor bugetare

(” ..Art. 1. – Cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare constand in impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand, potrivit legii, venituri bugetare este de 0,07% pentru fiecare zi de intarziere.

….. Art. 4. – (1) Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de intai a lunii urmatoare publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.” – 01.09.2002 )

M.O.629/29.08.- Lege a contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991 -REPUBLICARE

M.O.606/15.08. – Hotarare nr. 830 din 31 iulie 2002 privind regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici, ale bancilor, organizatiilor cooperatiste de credit si fondurilor de garantare

( … Art. 1. – Agentii economici persoane juridice, cu exceptia bancilor, organizatiilor cooperatiste de credit si a fondurilor de garantare, constituie urmatoarele provizioane deductibile fiscal:

a) provizioane pentru clientii neincasati, in cazul declararii falimentului acestora …..

b) provizioane pentru garantii de buna executie, acordate clientilor pentru remedieri in perioada de garantie …..

c) provizioane pentru garantii de buna executie a contractelor externe…..

…. Art. 3. – Hotararea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare, se abroga.)

M.O.606/15.08.- Hotarare nr. 831 din 31 iulie 2002 privind completarea masurilor pentru diminuarea fenomenelor de frauda si evaziune fiscala in domeniul bauturilor alcoolice si al produselor din tutun

(… Art. 4. – Agentii economici care au calitatea de comerciant si detin spre vanzare bauturi alcoolice marcate cu vechile modele de banderole vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, situatia acestor stocuri de bauturi alcoolice, conform anexei nr. 2.

Art. 5. – Agentii economici care au calitatea de comerciant si care dupa data de 1 august 2002 achizitioneaza in vederea vanzarii bauturi alcoolice marcate cu vechile modele de banderole vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de doua zile de la data fiecarei achizitii, situatia acestor stocuri de bauturi alcoolice achizitionate spre vanzare, conform anexei nr. 3.

… Art. 7. – Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 3 si 6, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 4, cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 5, cu amenda de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei. …

M.O.602/14.08. – Lege nr. 522 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale (cu modificari si completari )

M.O.595/12.08. – Ordin nr. 1006 din 30 iulie 2002 privind documentatia necesara persoanelor impozabile, inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata

M.O.595/12.08.- Ordin nr. 1007 din 30 iulie 2002 pentru modificarea anexei nr. 6 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 731/2002

M.O.595/12.08. – Ordin nr. 880 din 28 iunie 2002 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern

M.O.594/12.08.- Ordin nr. 1048 din 5 august 2002 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002

M.O.594/12.08.- Ordin nr. 994 din 26 iulie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3?), (3‚) ti (3?) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ( REFERITOR LA punct de lucru stabil )

M.O.592/12.08.- Hotarare nr. 794 din 25 iulie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale

M.O.581/06.08.- Lege nr. 509 din 12 iulie 2002 privind agentii comerciali permanenti

M.O.580/06.08.- Lege nr. 475 din 9 iulie 2002 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la acord, semnate la Singapore la 21 februarie 2002

M.O.574/02.08.-Ordin nr. 990 din 26 iulie 2002 pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

( Art. 1. – (1) Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 se aplica incepand cu anul 2002 de catre persoanele juridice care, pe baza informatiilor cuprinse in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2000, indeplinesc cumulativ doua dintre urmatoarele criterii:

– cifra de afaceri – peste 9 milioane euro;

– total active – peste 4,5 milioane euro;

– numar mediu de salariati – 250.

(2) Persoanele juridice prevazute la alin. (1) au obligatia de a retrata situatiile financiare intocmite pentru anul 2001 in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, urmand sa depuna situatiile financiare retratate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana la data de 30 septembrie 2002…..)

M.O.493/09.07. – Lege nr. 410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

M.O.493/09.07.- Lege nr. 405 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

M.O.561/31.07.- Ordin nr. 989 din 26 iulie 2002 privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special

( Art. 1. – (1) Incepand cu data de 1 august 2002 formularele sau documentele cu regim special care se asigura direct de Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A. sau de unitati tipografice abilitate, sub supravegherea acesteia, inclusiv formularele personalizate prevazute la art. 1 alin. (9) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997, se vor executa pe hartie autocopiativa cu elemente de securitate speciala….

Art. 4. – Formularele cu regim special aflate in acest moment la utilizatorii finali, persoane fizice si juridice, executate pe hartie offset sau autocopiativa obisnuita, fara elemente de securitate, raman valabile pana la data de 31 decembrie 2002….)

M.O.555/29.07. – Lege nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap ( cu modificari si completari )

M.O.543/25.07. – Ordin nr. 957 din 22 iulie 2002 privind stabilirea termenului de depunere a Declaratiei privind impozitul pe profit pentru exercitiul fiscal 1 ianuarie – 30 iunie 2002 ( … Art. 3. – Anexa nr. 4b) „Instructiuni pentru completarea formularului ®Declaratie privind impozitul pe profitŻ” la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:….)

M.O.543/25.07. – Lege nr. 493 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (cu modificari si completari)

M.O.534/22.07.- Lege nr. 504 din 11 iulie 2002 – Legea audiovizualului

M.O.529/19.07.-Lege nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale

( ” …. Art. 3. – (1) Partile contractante au obligatia efectuarii tuturor platilor la data scadentei, stabilita conform contractelor.

(2) Partile contractante vor organiza evidenta obligatiilor de plata pe scadente, potrivit contractelor.

……Art. 5. – (1) Partile contractante, persoane juridice, care, cu rea-credinta stabilita in conditiile legii, nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contract, vor sista orice plata reprezentand sporuri, cu exceptia celui de vechime, indemnizatii si premii pentru membrii consiliilor de administratie, directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, precum si achizitii de bunuri mobile sau imobile.

(2) Comerciantii, persoane fizice, care, cu rea-credinta stabilita in conditiile legii, nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contract, vor sista, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice achizitii de bunuri mobile sau imobile.

…. Art. 10. – (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei urmatoarele fapte:

a) neefectuarea, cu rea-credinta stabilita in conditiile legii, de catre debitor a platilor la data scadentei, potrivit art. 3 alin. (1), cu exceptia celor reglementate prin norme speciale;

b) neasigurarea evidentei obligatiilor de plata pe scadente, conform art. 3 alin. (2);

c) incalcarea prevederilor art. 5. …..” )

M.O.524/18.07.- Lege nr. 467 din 9 iulie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii

(” Articol unic. – Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:

„d) taxe asupra activitatilor daunatoare sanatatii.”

2. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3? cu urmatorul cuprins:

„Art. 3?. – Taxele prevazute la art. 1 lit. d) se suporta de catre:

a) persoanele juridice care realizeaza incasari din actiuni publicitare la produsele din tutun, la tigari si la bauturi alcoolice, in cota de 12% din valoarea acestor incasari;

b) persoanele juridice care realizeaza venituri din productia de produse din tutun, de tigari si de bauturi alcoolice, in cota de 2% din veniturile obtinute dupa deducerea accizelor si a taxei pe valoarea adaugata; comerciantii care realizeaza venituri din vanzarea acestor produse datoreaza o cota de 2% din adaosul comercial practicat la aceste produse;

c) prevederile lit. b) nu se aplica persoanelor juridice care realizeaza venituri din vanzarile produselor din bere.”)

M.O.522/18.07.- Lege nr. 491 din 11 iulie 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare ( CU MODIFICARI SI COMPLETARI )

M.O.493/09.07. – Lege nr. 410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

M.O.493/09.07.- Lege nr. 405 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

M.O.481/05.07.- Regulament din 1 iulie 2002 de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

M.O.478/04.07. – Ordin nr. 816 din 19 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora

M.O.477/03.07. – Hotarare nr. 11din 27 iunie 2002/Camera Auditorilor din Romania – pentru aprobarea Normelor privind procedurile de control al calitatii auditului financiar

M.O.473/02.07.- Lege nr. 306 din 17 mai 2002 privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul roman si Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 12 iunie 2000

M.O.472/02.07.- Ordin nr. 865 din 26 iunie 2002 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decont privind taxa pe valoarea adaugata”

M.O.468/01.07.- Lege nr. 424 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

M.O.456/27.06.- Lege nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit

M.O.454/27.06.- Lege nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

M.O.446/25.06.- Lege nr. 338 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

M.O.446/25.06 – Lege nr. 341 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

M.O.439/24.06.- Hotarare nr. 587 din 13 iunie 2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

M.O.437/22.06. – Hotarare nr. 598 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

M.O.425/18.06.- Lege nr. 356 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti

M.O.414/14.06.- Hotarare nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor

( PROCEDURI DE AUTORIZARE :- a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor; -autorizare sanitara a functionarii comerciantilor; -a functionarii comerciantilor din punct de vedere sanitar veterinar ; -a activitatilor cu impact asupra mediului inconjurator; -a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii)

M.O.413/14.06. – Hotarare nr. 572 din 13 iunie 2002 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului

M.O.413/14.06. – REPUBLICARE Ordonanta de urgenta nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

M.O.412/14.06. – Ordin nr. 728 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata (alte formulare ptr. JURNAL PENTRU VANZARI, JURNAL PENTRU CUMPARARI )

M.O.410/13.06. – Ordin nr. 731 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

M.O.410/13.06 – Ordin nr. 732 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor de atestare a dreptului de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata conform art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, pentru livrarile efectuate in tara

M.O.409/13.06. – Ordin nr. 633 din 15 mai 2002 privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole

M.O.408/12.06. – Hotarare nr. 14 -Camera Auditorilor din Romania – din 17 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional

M.O.406/12.06.- Lege nr. 370 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

M.O.401/11.06.- Lege nr. 279 din 15 mai 2002 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Islamica Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnat la Bucuresti la 3 octombrie 2001

M.O.394/10.06.- Ordin nr. 132 din 7 mai 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la Fondul asigurarilor sociale de sanatate

M.O.393/10.06. – Lege nr. 278 din 15 mai 2002 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului-anexa, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001

M.O.390/07.06.- Ordin nr. 635 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Precizarilor referitoare la aplicarea conventiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu diverse state

M.O.390/07.06.- Lege nr. 293 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

” 4. La articolul I punctul 10, articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 9. – (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

….. d) o cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producatori si importatori, cu exceptia celor utilizate pentru medicamente;

….. h) o cota de 1,5% din valoarea incasata prin comercializarea produselor finite din tutun; ….. „

M.O.386/06.06. – Rectificare din 6 iunie 2002 privind Procedura pentru declararea lunara de catre angajatori a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 110/2002

M.O.351/27.05. – Ordonanta de urgenta nr. 57 din 16 mai 2002 pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa

M.O.381/05.06. – REPUBLICARE Ordonanta de urgenta nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

M.O.380/05.06. – Lege nr. 310 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 (cu modificari si completari )

M.O.374/03.06. – Ordin nr. 105 din 27 mai 2002 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 106C/2001 privind regimul licentelor de export si import pentru marfurile si operatiunile supuse licentierii

M.O.371/01.06.- Lege nr. 345 din 1 iunie 2002 privind taxa pe valoarea adaugata

M.O.369/31.05.- Ordonanta de urgenta nr. 60 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

Articol unic. – Alineatul (1) al articolului 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 16. – (1) In termen de 18 luni comerciantii constituiti anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au obligatia de a solicita la Biroul unic preschimbarea actualului certificat de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit.”

M.O.367/31.05.- Hotarare nr. 518 din 23 mai 2002 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2002

M.O.362/30.05.- Ordin nr. 599 din 13 mai 2002 pentru aprobarea unor modele de formulare specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila (se aproba introducerea de noi formulare tipizate cu regim special )

M.O.337/21.05.- Ordin nr. 216 din 8 mai 2002 pentru aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

M.O.321/15.05.- Hotarare nr. 436 din 30 aprilie 2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (pentru statele din C.E. plafon diurna = 35 EURO, plafon cazare = 150 EURO )

M.O.318/14.05. – Ordin 580 din 7 mai 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice

M.O.290/29.04. – Lege nr. 228 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal („Art. 13. – Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data aprobarii sale prin lege si se aplica faptelor constatate prin acte incheiate incepand cu aceasta data, chiar daca faptele au fost savarsite in perioade anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante, daca la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare la acea data.”)

M.O.287/29.04. – Lege nr. 198 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala

M.O.279 bis /25.04. – Reglementare din 26 februarie 2002 – reglementari contabile simplificate, armonizate cu directivele europene

M.O.279 bis /25.04. – Norma metodologica din 26 februarie 2002 de utilizare a conturilor contabile

M.O.279/25.04. – Ordin nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene

M.O.269/25.04. – Hotarare nr. 349 din 11 aprilie 2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

„Art. 14. – (1) Agentii economici sunt obligati sa organizeze recuperarea si reciclarea deseurilor de ambalaje……

Art. 15. – (1) Agentii economici care introduc pe piata ambalaje sau produse ambalate au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Apelor si Protectiei Mediului informatii ….

Art. 26. – Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:

…. e) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) …., cu amenda de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor…. art. 14 alin. (1) …, cu amenda de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei.”

M.O.253 -Norma metodologica nr. 394 din 26 martie 2002 privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente

M.O.233 -Ordonanta de urgenta nr. 40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare

„Art. 1. – La cererea temeinic justificata a debitorilor, indiferent de forma de proprietate si de modul de organizare, creditorii bugetari vor acorda pentru obligatiile bugetare reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente acestora, calculate si datorate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta:

a) esalonari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare;

b) amanari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare;

c) esalonari la plata majorarilor de intarziere si/sau a penalitatilor de orice fel;

d) amanari si/sau scutiri ori amanari si/sau reduceri de majorari de intarziere si/sau de penalitati de intarziere;

e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe, in conditiile legii.”

M.O.230 – Lege nr. 133 din 19 martie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificari si completari

M.O.224 – Procedura din 21 martie 2002 privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora (Prezentele proceduri reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor cap. IV „Masuri pentru prevenirea somajului” din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca)

M.O.224 -Anexa din 3 aprilie 2002 publicata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si Hotararii nr. 12/2002 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania -> REGISTRUL AUDITORILOR FINANCIARI

M.O.204- Hotarare nr. 238 din 13 martie 2002 pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, de Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

M.O.195 – Ordin nr. 352 din 14 martie 2002 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator (conditii in care se beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001)

M.O.193 – Lege nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale (Art. 8. – (1) Angajatorii care incadreaza tineri in conditiile unui contract de solidaritate, denumiti in continuare angajatori de insertie, vor incheia conventii cu Agentia prin care aceasta se angajeaza sa ramburseze lunar salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica.

(2) Daca la data incetarii contractului de solidaritate angajatorii de insertie angajeaza tinerii prevazuti la alin. (1) cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, acestia beneficiaza, in baza aceleiasi conventii, de rambursarea lunara a unei sume, in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul beneficiar ar fi primit-o daca ar fi fost disponibilizat la acea data.

(3) Suma prevazuta la alin. (2) se acorda angajatorului pe o perioada de maximum 2 ani, pana la implinirea de catre angajat a varstei de 25 de ani.)

M.O.181- Procedura din 25 februarie 2002 privind declararea lunara de catre angajatori a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj ( a se vedea si M.O.386/06.06. – Rectificare din 6 iunie 2002 privind Procedura pentru declararea lunara de catre angajatori a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 110/2002)

M.O.181- Norma metodologica din 20 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

M.O.180 – Decizie nr. 3 din 4 martie 2002 pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata

( – reducere impozitul pe profit cu 50% pentru profitul utilizat in anul fiscal curent pentru investitii in active corporale si necorporale -cheltuielile cu dobanzile aferente imprumuturilor, altele decat cele acordate de banci si de

-alte persoane juridice autorizate potrivit legii

-reducerile de pret

– evaluarea disponibilitatilor in devize cf.L.189/2001- tratamentul contabil si fiscal

– T.V.A.-exercitarea dreptului de deducere pe baza criteriilor specifice, prorata, cota zero-locuinte)

M.O.162- Hotarare nr. 163 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor

> M.O.158- Hotarare nr. 181 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale

M.O.145 – Ordonanta de urgenta nr. 16 din 20 februarie 2002 pentru reglementarea unor masuri fiscale

„Art. III. – Articolul 62 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 62. – (1) Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale, pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de realizare a venitului.

(2) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia.

(3) Organul fiscal competent prevazut la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

(4) Contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la functia de baza, pe intregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operatiunile prevazute la art. 27, nu au obligatia sa depuna declaratiile de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizeaza venituri a caror impunere este finala nu au obligatia sa depuna declaratia speciala pentru aceste venituri.”

M.O.135 – Hotarare nr. 119 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si a metodologiilor privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual

– TABELELE cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si metodologia privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune si distribuitorii prin cablu

– TABELELE cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si metodologia privind comunicarea publica a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si plata contravalorii acestor prestatii

M.O.108 – Ordin nr. 179 din 1 februarie 2002 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat

M.O.103 – Lege nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

M.O.97 – Lege nr. 64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

M.O.92 – Ordonanta nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele si taxele locale

M.O.82/01.02. -Ordonanta nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

( „Art. 1. – (1) Incepand cu data de 1 iulie 2002 se introduc tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfa, avand masa maxima admisa de 12 tone sau mai mare, tarifele mentionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 1.

(3) Pentru toate autovehiculele de transport marfa avand masa maxima admisa sub 12 tone si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima admisa, tarifele mentionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 2.”)

M.O.76 – Ordin nr. 562 din 8 noiembrie 2001 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 43/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitatile de organizare si de tinere a evidentei acestora, precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate

(„6. Pentru persoanele beneficiare de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala, alocatie de sprijin sau plati compensatorii ca urmare a concedierilor colective, dovada achitarii contributiei lunare se face cu cuponul mandatului postal de plata a drepturilor de baza. Pentru aceste categorii de persoane nu este necesara aplicarea vignetelor pe carnetul de asigurat.”)

M.O.73 – Lege nr. 29 din 16 ianuarie 2002 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Federala Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Berlin la 4 iulie 2001

„La data intrarii in vigoare a prezentei conventii Conventia dintre Republica Federala Germania si Republica Socialista Romania privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor si averii, semnata la 29 iunie 1973, va inceta sa mai produca efecte (01.01.2003)”

M.O.70 – Ordonanta nr. 4 din 24 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe

M.O.58 – Ordin nr. 1842 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora

M.O.46 – Ordin nr. 863 din 28 noiembrie 2001 pentru aprobarea Regulilor de buna practica de distributie angro a produselor medicamentoase

M.O.43 – Ordin nr. 113 din 19 ianuarie 2002 privind stabilirea baremului anual de impunere pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat in anul fiscal 2001

M.O.43 – Ordin nr. 116 din 19 ianuarie 2002 pentru actualizarea pe anul 2002 a normelor anuale de venit pe baza carora se impoziteaza reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine, conform Ordonantei Guvernului nr. 24/1996, aprobata cu modificari prin Legea nr. 29/1997

M.O.40 – Ordin nr. 81 din 9 ianuarie 2002 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.103/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare (conturile unde se vireaza majorarile, penalitatile de intarziere)

M.O.40- Ordin nr. 2332 din 28 decembrie 2001 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2001 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale

M.O.34 – Lege nr. 768 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii (cu modificari si completari)

M.O.20 – Norma metodologica din 28 decembrie 2001 privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ

„1. Categoriile de persoane juridice fara scop lucrativ care pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla,sunt urmatoarele:

a) unitatile de cult;

b) asociatiile de proprietari;

c) asociatiile si fundatiile carora li se aplica regimul juridic prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, sau alte organizatii de acest fel, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.

2. Persoanele juridice fara scop lucrativ prevazute la pct. 1 lit. c) pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla numai cu avizul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, daca in cursul unui exercitiu financiar veniturile din orice sursa se incadreaza sub plafonul de 30.000 euro. In situatia in care aceste persoane juridice fara scop lucrativ realizeaza venituri din orice sursa peste acest plafon, ele sunt obligate ca incepand cu exercitiul financiar urmator sa treaca la organizarea si conducerea contabilitatii in partida dubla pe toata perioada de functionare a acestora.

3. Au obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea in partida simpla persoanele juridice fara scop lucrativ in al caror act de infiintare exista prevederi exprese in acest sens.”

M.O.14 – Lege nr. 774 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale

„2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce punctul 1? cu urmatorul cuprins:

„1?. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (3?)-(3„) cu urmatorul cuprins:

®(3?) Platitorii de impozite si taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligati sa solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru.

(3‚) Solicitarea se face in termen de 15 zile de la data infiintarii, pentru punctele de lucru nou-infiintate, iar pentru cele existente, in termen de 15 zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3?) Platitorii prevazuti la alin. (3?) au obligatia sa organizeze evidenta contabila corespunzatoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, retinut si varsat.”

M.O.11 – Hotarare nr. 1315 din 27 decembrie 2001 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii

M.O.2 – Ordin nr. 1 din 3 ianuarie 2002 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii, a actualizarii sumelor fixe, precum si a

baremului anual pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit