Salarizare & HR

 

Noutati legislative

Arhiva noutati legislative >>

Serviciile noastre prezinta interes pentru dumneavoastra?
Online form Contactati-ne online!
 

Formular Contact Online
 
*tineti apasata tasta Ctrl pentru selectie multipla
 
 
Inchide

Va multumim!


Inchide


Informatiile dumneavoastra au fost trimise cu succes.

Eroare!


Inchide


Va rugam incercati din nou.

Nota de informare privind protectia datelor personale

MODEL DE NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

SC CONTEXPERT CONSUTLING SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul prestari de servicii privind salarizarea si completarea si inregistratrea la ITM a registrului general de evidenta al salariatilor in calitate de imputernicit al clientilor sai (in cadrul serviciilor de salarizare pe care societatea noastra le presteaza angajatorului Dumneavoastra). Datele vor fi dezvăluite autoritatilor statului, unor angajati ai nostri precum si unor prestatori de servicii ai soceitatii noastre care au legatura directa cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele ce vor avea acces ulterior la datele furnizate de catre Dumneavoastra semneaza contracte de confidentialitate in acest sens.

Pe viitor, datele furnizate de catre Dumneavoastra in acest scop ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice  SC CONTEXPERT CONSUTLING SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: prestari de servicii privind resursele umane.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale in mod corect, acestea fiind necesare serviciilor privind completarea si inregistrarea la ITM a registrului general de evidenta al salariatilor, serviciu oferit de catre societatea noastra angajatorului Dumneavoastra in calitate de imputernicit al acestuia. Refuzul dvs. determină imposibilitatea prestarii acestor servicii.

Orice informatie furnizata de Dumneavoastra in calitate de beneficiar al acestor servicii, prin acordul  exprimat prin accesarea si utilizarea site-ului, va reprezenta consimtamantul Dvs. expres ca datele personale sa fie folosite de SC CONTEXPERT CONSULTING SRL in conformitate cu scopurile mentionate mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritatilor statului, unor angajati ai nostri precum si unor prestatori de servicii ai societatii noastre in legatura cu serviciile privind serviciile de salarizare.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC CONTEXPERT CONSULTING SRL?

□ DA □ NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC CONTEXPERT CONSULTING SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în afara teritoriului Romaniei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

————————————————————————————————————————————————

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

SC CONTEXPERT CONSULTING SRL

Prin Administrator

ISTRATE DANIELA