Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.688/08.10.2012 - Ordin nr. 3427/2012 din 13/09/2012 privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finantate din fonduri UE

Inainte de data depunerii cererii de finantare pentru proiectele finantate din fonduri UE, potentialii beneficiari se vor adresa autoritatilor pentru protectia mediului în vederea obtinerii un referat (conform anexa nr. 1 din prezentul ordin). Obtinerea referatului se face prin completarea formularului de prezentare a proiectului prevazut în anexa nr. 2 din acelasi ordin.

Prin derogare de la prevederile ghidului solicitantului, autoritatile de management vor solicita odata cu depunerea cererii de finantare, ca dovada a demararii formalitatilor de obtinere a avizelor în domeniul protectiei mediului, numai referatul prevazut mai sus.

Aceste prevederi nu exclud derularea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri, proiecte si, respectiv, autorizarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, conform legislatiei în vigoare.

« Arhiva noutati legislative