Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.688/05.10.2012 - Ordin nr. 1436/2012 din 28/09/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

In vederea inregistrarii, Formularul 099 „Cerere de inregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare” (prevazut în anexa nr. 2 la ordin), insotit de documentatia prevazuta de prezenta procedura, trebuie depus  la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

Inregistrarea in scopuri de TVA se considera valabila incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA. In baza acestei decizii organul fiscal emite si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrisa data inregistrarii, conform datei din decizie.

« Arhiva noutati legislative