Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.635/06.09.2012 - Ordonanta de urgenta nr. 47/2012 din 01/09/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

 

  • Dividendele (Legea nr.31/1990)

Se modifica penalitatile datorate de societati in cazul dividendelor neplatite asociatilor in termen, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit in mod specific un cuantum mai mare. Astfel, in loc de daune-interese pentru perioada de intarziere, societatea datoreaza o dobanda penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta B.N.R. plus 4 puncte procentuale (conform art. 3 din O.G.nr. 13/2011).

Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

 

  • Taxele pentru activitatea miniera si redeventa miniere (Legea nr.85/2003) si redeventa petroliera (Legea nr.238/2004)

Se muta termenul de plata al redeventei miniere. Astfel, aceasta este datorata din ziua inceperii realizarii productiei si este platibila trimestrial, cu scadenta pana la data de 25 a primei luni a trimestrului urmator (inainte termenul era in data de 20)

Sumele reprezentand taxa pentru activitatea miniera si redeventa miniera precum si redeventa petroliera datorate bugetului de stat se declara de catre platitor la organul fiscal competent pana la termenul de plata prevazut mai sus.

Verificarea exactitatii datelor si a informatiilor pe baza carora se calculeaza taxa pentru activitatea miniera si redeventa miniera precum si redeventa petroliera se face de catre autoritatea competenta, precum si de catre organele fiscale din subordinea A.N.A.F.

 

  • Autorizatia de antrepozit fiscal

Antrepozitarul a carui autorizatie de antrepozit fiscal a fost revocata din cauza neconformarii la conditii de autorizare sau de functionare a antrepozitelor fiscale, intervenite in perioada de valabilitate a autorizatiei, o noua autorizatie sa poata fi emisa la data la care acesta indeplineste toate conditiile de autorizare a unui antrepozit fiscal.

« Arhiva noutati legislative