Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.621/29.08.2012 - Ordonanta nr. 15/2012 din 23/08/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

I. Impozitul pe profit (in vigoare incepand cu 1 octombrie 2012) – apar noi situatii in care se pot recupera pierderile fiscale; pana la aceste modificari, in cazurile respective pierderile nu puteau fi recuperate.

II. Impozitul pe venit (in vigoare incepand cu 1 septembrie 2012) – nu mai trebuie facuta retinere la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente

III.TVA (in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2013):

Este introdus sistemul de TVA la incasare, obligatoriu pentru persoanele impozabile inregistrate sau care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153, aflate in urmatoarele situatii:

A.N.A.F.organizeaza Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare (”Registru”). Registrul este public si se afiseaza pe site-ul A.N.A.F.

Inscrierea si radierea in/din Registru se face de catre organul fiscal competent, pe baza notificarilor depuse de persoanele impozabile, pana la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea, sau din oficiu in conditiile prevazute in continuare.

Prin exceptie, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic, sunt inregistrate din oficiu de catre organele fiscale in Registru, de la data inregistrarii acestora in scopuri de TVA.

In anul 2013, persoana impozabila a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013, avand obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare  in acest sens.

Intervin modificari in informatiile care trebuie cuprinse obligatoriu in factura:

Se pot emite facturi simplificate in oricare dintre urmatoarele situatii:

In plus, in conditii suplimentare ce vor fi prevazute prin  norme, se mai pot emite facturi in sistem simplificat daca:

IV. Contributiile sociale obligatorii

Se specifica faptul ca datoreaza contributia de asigurari sociale doar la sistemele proprii de asigurari sociale acele persoane care sunt asigurate in alte sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii (avocati si clerici).

Apar informatii suplimentare referitoare la salariatii care se obtin venituri din salarii de la angajatori straini din state terte care nu au incheiate cu Romania acorduri sau conventii in domeniul securitatii sociale, sau de la angajatori nerezidenti, din statele Uniunii Europene care potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, datoreaza in Romania contributiile sociale obligatorii

« Arhiva noutati legislative