Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.427/27.06.2012 - Ordin nr. 879/2012 din 25/06/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

Raportarile contabile la 30 iunie 2012 cuprind urmatoarele formulare:

–       Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);

–       Contul de profit si pierdere (cod 20);

–       Date informative (cod 30).

Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul „Contul de profit si pierdere” cu informatiile corespunzatoare perioadelor 1 ianuarie 2011-30 iunie 2011, respectiv 1 ianuarie 2012-30 iunie 2012.

Termenul de depunere a raportarilor este 16 august 2012, la unitatile teritoriale ale M.F.P. in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.eguvernare.ro , avand atasata o semnatura electronica extinsa. Formatul electronic al raportarilor consta intr-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.

Nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2012 operatorii economici care:

–       in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro;

–       nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2012;

–       in tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat in inactivitate temporara;

–       s-au infiintati in cursul anului 2012;

–       se afla in curs de lichidare

« Arhiva noutati legislative