Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.197/26.03.2012 - Decizie nr. 39/2012 din 21/03/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti - ARAIEX drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora

Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti – ARAIEX, cu sediul social in municipiul Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, este desemnata  drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti stabilite prin Metodologia privind comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producatorilor de fonograme, publicata prin Decizia nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare.

« Arhiva noutati legislative