Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.148/06.03.2012 - Hotarare nr. 101/2012 din 28/02/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare

Inspectia economico-financiara se efectueaza la urmatorii operatori economici:

   a) regiile autonome, infiintate de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala;

   b) companiile si societatile nationale, precum si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic;

   c) societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine o participatie majoritara;

   d) societatile comerciale si regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) detin participatii majoritare;

   e) institutele nationale de cercetare-dezvoltare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice;

   f) alti operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea si justificarea utilizarii sumelor acordate de la bugetul general consolidat sub forma subventiilor, transferurilor, alocatiilor sau a altor sume asimilate acestora, pentru subventionarea unor produse sau sustinerea unor activitati. 

Sintagma „operator economic” nu include societati financiar-bancare, societati de asigurari si Societatea Comerciala „Fondul Proprietatea” – S.A.

 

« Arhiva noutati legislative