Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 882/28.12 - Ordin nr. 2869/2010 din 23/12/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

Modificarea si completarea Ordinului 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Modificarea si completarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3512/2008

Au fost aduse modificari privind inregistrarea operatiunilor economico-financiare de catre entitatile care au cifra de afaceri sub 35.000 euro.

Astfel, prin exceptie de la prevederile generale, entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot inregistra in contabilitate operatiunile economico-financiare la alte perioade decat lunar, dar nu mai tarziu de data pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit, respectiv data situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile stabilite potrivit legii. Intrucat calculul si declararea impozitului pe profit/venit trebuie facute trimestrail, rezulta ca aceste entitati sunt obligate sa efectueze inregistrarile in contabilitate cel putin trimestrial.

In acest caz, inregistrarea in contabilitate se poate efectua pe baza documentelor justificative sau a unui centralizator in care sunt inscrise mai multe documente justificative al caror continut se refera la operatiuni de aceeasi natura si la aceeasi perioada, situatie in care documentele justificative se anexeaza la acesta.

In mod similar, inregistrarea in Registrul-jurnal si Cartea mare se efectueaza pentru aceeasi perioada.

Pentru determinarea plafonului de 35.000 euro se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Aceste prevederi intra in vigoare incepand cu 1 ianuaroe 2011.

Totodata, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile in cursul exercitiului financiar. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

« Arhiva noutati legislative