Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 852/20.12 - Lege nr. 263/2010 din 16/12/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Sunt obligate sa se asigure potrivit prezentei legi persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

Practic aceste persoane sunt obligate sa se asigure doar in cazul in care veniturile sunt realizate in mod exclusiv, fara ca in aceeasi perioada de timp persoana respectiva sa aiba si calitatea de salariat, pensionar sau o alta calitate prin care este asigurat in mod obligatoriu potrivit prezentei legi.

Aceste persoane sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare care se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii intr-una din situatiile prevazute mai sus, la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

Venitul lunar asigurat pentru aceste persoane este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut. Practic, pentru anul 2011 venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic de 708 lei.

In situatia in care pe parcursul derularii asigurarii in baza declaratiei individuale de asigurare se face dovada ca exista perioade in care nu se realizeaza venituri, la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii, declaratia poate fi suspendata, pentru perioadele de suspendare nefiind datorata contributia de asigurari sociale.

« Arhiva noutati legislative