Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 849/30.11 - Hotarare nr. 1135/2011 din 09/11/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

Potrivit completarilor, pentru proeictele depuse dupa 1 ianuarie 2012, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, potrivit legii, este eligibila pentru toate programele operationale finantate din instrumente structurale.

Pentru a fi eligibila, cheltuiala trebuie sa fie aferenta unor cheltuieli eligibile efectuate in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale.

In vederea rambursarii cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligatia depunerii, ca anexa a fiecarei cereri de rambursare, a unei declaratii pe propria raspundere privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, certificata de organul fiscal competent din subordinea A.N.A.F. Organul fiscal are obligatia certificarii declaratiei mentionate in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre beneficiar a unei solicitari in acest sens, insotita de documentele justificative necesare.

TVA care este deductibila potrivit legii va fi considerata in contiunare cheltuiala neeligibila.

« Arhiva noutati legislative