Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 847/17.12 - Hotarare nr. 1259/2010 din 08/12/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001

Prin aceasta hotarare sunt introduse o serie de amenzi ce se pot acorda prestatorilor de servicii de plata pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 924/2009. Prin acest regulament sunt stabilite reguli privind plațile transfrontaliere in cadrul Comunitații, astfel incat comisioanele percepute pentru plațile transfrontaliere in Comunitate sa fie identice cu cele pentru plațile efectuate in aceeași moneda in cadrul unui stat membru si se aplica  plaților transfrontaliere efectuate in euro dar si  in monedele oficiale naționale ale statelor membere.

Se desemneaza ANPC ca autoritate nationala responsabila cu supravegherea respectarii aplicarii regulamentului in relatia dintre prestatorii de servicii de plata si consumatori, asa cum sunt acestia definiti in regulament, precum si Garda Financiara in relatia dintre prestatorii de servicii de plata si utilizatorii persoane juridice.

Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

« Arhiva noutati legislative