Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 830/10.12 - Ordonanta de urgenta nr. 111/2010 din 08/12/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente sau venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit pot opta pentru unul dintre urmatoarele pachete

  1. concediu pentru cresterea copilului de pana la un an, precum si de o indemnizatie lunara stabilita in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni dar care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei. Suplimentar, aceste persoane pot beneficia de concediu fara plata pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani. De asemenea, in cazul in care aceste persoane incep sa realizeze venituri supuse impozitului pe venit inainte de implinirea varstei de un an a copilului, au dreptul la un stimulent lunar in cuantum de 500 de lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.
  1. 2.     concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara stabilita in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni dar care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei.

 Optiunea beneficiarului se exprima in scris, pe baza de cerere, si nu poate fi schimbata pe parcursul acordarii drepturilor.

Pentru copilul cu handicap concediul pentru cresterea copilului se acorda pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, iar indemnizatia aferenta se acorda in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.

Perioadele in care se beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului precum si perioada concediului fara plata pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani constituie perioade asimilate stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de O.U.G. nr. 158/2005.

In acesta situatie contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra cuantumului indemnizatiei acordate, iar pentru persoanele care beneficiaza de concediul fara plata contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra nivelului minim al indemnizatiei.

Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului precum si concediul fara plata pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani. Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.

Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:

Aceasta interdicti este extinsa cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului la locul de munca.

Aceste prevederi nu se aplica in cazul in care concedierea intervine ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii.

In caz contrar, angajatorul poate fi sanctionat cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.

« Arhiva noutati legislative