Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 83/08.02 - Ordin nr. 1430/2010 din 03/02/2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

  A fost modificat formularul declaratiei 100, fiind eliminat randul privind impozitul minim daorat.

Pentru platile anticipate, in contul impozitului pe profitul anual, formularul se completeaza trimestrial, la randul 1 „Suma datorata” fiind inscrisa suma reprezentand o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit anual datorat, conform declaratiei anuale de impozit, fara a se lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an. Astfel, pentru anul 2010, la stabilirea platilor anticipate se va lua in calcul impozitul pe profit inregistrat in contul 691, cumulat, dupa caz, cu sumele inregistrate in contul 698, in cazul contribuabililor care au devenit platitori de impozit pe profit in cursul anului 2009.

Contribuabilii care in anul precedent au fost microintreprinderi efectueaza platile anticipate trimestriale, datorate in contul impozitului pe profit, in suma de o patrime din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in anul fiscal precedent, actualizat cu indicele de inflatie. In acest caz, pentru stabilirea platilor anticipate se va lua in calcul impozitul pe veniturile microintreprinderilor inregistrat in contul 698.

Contribuabilii nou-infiintati au obligatia de a declara trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit, la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, prevazuta la art. 18 alin. (3) din Codul fiscal, recalculat in mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu declararea obligatiilor de plata aferente anului fiscal 2010.

« Arhiva noutati legislative