Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 766/31.10 - Lege nr. 187/2011 din 24/10/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Prezenta lege aproba conditiile de infiintare si functionare a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul pensiilor private precum si sursele de finantare ale fondului.

Potrivit legii, resursele financiare ale fondului se constituie in cea mai mare parte din sumele platite cu titlu de contributie initiala la constituirea Fondului de catre administratorii si furnizorii de pensii private precum si din sumele platite cu titlu de contributii anuale de catre fondurile de pensii facultative, respectiv de catre fondurile de pensii administrate privat si din penalitatile de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului de garantare.  

Contributia initiala este de 1% din capitalul social minim legal aferent autorizarii pentru administrarea de fonduri de pensii private, respectiv autorizarii pentru plata de pensii private si trebuie achitata in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private care detin autorizatie de functionare la data intrarii in vigoare a legii, sau in termen de 60 de zile de la data autorizarii lor de catre Comisie, de catre entitatile autorizate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.

Contributia anula urmeaza sa se calculeze de catre Fond, pe baza declaratiilor transmise Fondului de catre administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private, folosindu-se calcule actuariale. Plata contributiei anuale se va face pana cel tarziu la data de 30 aprilie a fiecarui an.

Incalcarea obligatiilor prevazute de prezenta lege si de normele ce vor fi emise in aplicarea acesteia, precum si nerespectarea indeplinirii obligatiilor in termenele prevazute in decizia Consiliului de administratie al Fondului de garantare de catre administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment scris sau cu amenda contraventionala. Pentru persoanele juridice limitele amenzilor se stabilesc intre 0,1% si 5% din capitalul social al acestora.

Prezenta lege intra in vigoare incepand cu 3 noiembrie 2011.

« Arhiva noutati legislative