Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 67/29.01 - Ordin nr. 77/2010 din 21/01/2010 pentru aprobarea modelului şi continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"

  Prezentul Ordin aproba noul formular de decont ce se va utiliza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2010. Ca urmare a modificarilor aduse Codului fiscal, noul decont cuprinde randuri distincte pentru declararea serviciilor intracomunitare primite sau prestate.

 Astfel, serviciile intracomunitare pentru care se aplica regula B2B prevazuta la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, prestate catre persoane stabilite in Comunitate, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare se vor declara la randul 3.1. din decont. Regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd. 3.1 din decont in alta perioada, precum: modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operatiunilor respective in perioada in care intervine exigibilitatea taxei etc., se vor declara la randul 4 din decont.

Achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei se vor inscrie la randul 7.1, respectiv la randul 19.1, iar la randul 7.1.1, respectiv 19.1.1. se vor inscrie informatiile privind achizitiile de servicii intracomunitare pentru care prestatorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care efectueaza prestarea de servicii. Regularizarile ulterioare privind serviciile intracomuintare primite, cum sunt modificarea pretului generata de alte situatii decat cele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operatiunilor respective in perioada in care intervine exigibilitatea taxei etc., se vor inscrie la randul 8 din decont.

Achizitiile de servicii intracomunitare scutite de TVA se vor declara la randul 24.1 din decont.

 In ceea ce priveste livrarile intracomuitare de bunuri, acestea se declara la randul 1 din decont iar achizitiile intracomunitare de bunuri se declara la randurile 5 si 5.1, respectiv 17 si 17.1 din decont.

Atentie!!! La aceste randuri se declara inclusiv sumele din facturile pentru avansuri partiale pentru livrarile sau achizitiile intracomunitare de bunuri.

Livrarile si/sau achizitiile intracomunitare de bunuri pentru care exigibilitatea TVA a intervenit intr-o alta perioada fiscala decat cea in care au fost inregistrate se vor declara la randurile de regularizari din decont (rd. 2 pentru livrari, rd. 8 si respectiv 20 pentru achizitii)

Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru astfel de livrari in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei pentru achizitiile intracomunitare intervine:

Dorim sa atragem atentia si asupra modului de completare a randurilor de regularizari pentru taxa colectata aferenta livrarilor/pestarilor interne cat si pentru taxa deductibila aferenta achizitiilor cu TVA din Romania (rd. 15 si respectiv rd. 28 din decont). Astfel, la aceste randuri se completeaza sumele rezultate din regularizarile prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, cum ar fi: acordarea de reduceri de pret, modificarea pretului de vanzare, nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea taxei etc.

 Formularul de decont cuprinde si o sectiune distincta, „Facturi emise dupa inspectia fiscala, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal”, aceasta fiind completata cu informatiile preluate din facturile de corectie emise catre beneficiari in urma inspectiei fiscale. Atentie, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aceste facturi trebuie evidentiate intr-o rubrica separata din jurnalul pentru vanzari.

« Arhiva noutati legislative