Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 64/28.01 - Ordin nr. 99/2010 din 22/01/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de A.N.A.F., aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 2.321/2009

  Ca urmare a modificarilor aduse OUG 92/1009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, prin Legea nr. 363/2009 de aprobare a acestei ordonante, a fost necesar sa se modifice si normele metodologice de aplicare ale acestui act normativ.

Astfel, prin legea de aprobare a OUG 92/2009 a fost abrogata conditia referitoare la faptul ca puteau solicita amanarea la plata a datoriilor doar agentii economici care nu inregistrau obligatii fiscale restante la 30 septembrie 2008.

Totodata, au fost modificate dispozitiile referitoare la garantiile constituite de contribuabili, in sensul ca acestea nu trebuie sa mai acopere sumele amanate la plata precum si majorarile de intarziere datorate pe perioada amanarii la plata, ci vor reprezenta

De asemenea, pentru a spori sansele mentinerii amanarii s-a oferit posibilitatea contribuabililor de a achita obligatiile fiscale curente in cel mult 30 de zile de la scadenta, dar nu mai tarziu de 20 decembrie a anului fiscal. Prevederea initiala era mult mai rigida, in sensul ca obliga contribuabilii la plata la scadenta a obligatiilor fiscale curente pentru ca amanarea la plata acordata sa-si mentina valabilitatea.

In plus, pe perioada amanarii la plata, contribuabilii vor datora dobanzi al caror nivel va fi de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere fata de nivelul de 0,1% al majorarii de intarziere prevazut initial in ordonanta de urgenta. Suma totala a dobanzilor de 0,05%, comunicata contribuabililor prin decizia de amanare la plata, se va achita la sfarsitul perioadei de amanare impreuna cu suma totala a obligatiilor fiscale amanate la plata. Nerespectarea conditiilor de mentinere a valabilitatii amanarii la plata acordata sau neplata obligatiilor la termenul stabilit in decizia de amanare la plata vor conduce la recalcularea majorarilor de intarziere cu cota de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

Pentru amanarile la plata in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea garantiilor se va ajusta pana la nivelul prevazut de lege.

 

« Arhiva noutati legislative