Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 638/10.09 – O.U.G. nr. 82/2010 din 08/09/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea si completar

Noua O.U.G. redefineste notiunea de venituri de natura profesionala pentru care se datoreaza contributiile de asigurari sociale, prin aceasta intelegandu-se doar veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe si veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza  din contracte incheiate potrivit codului civil.

Practic, doar pentru aceste categorii de venituri contributiile de asigurari sociale sunt obligatorii, PFA-urile ramanand pe vechile reglementari de dinainte de OUG 58/2010.

 

Astfel, incepand cu 11 septembrie 2010 PFA-urile vor datora contributia pentru pensie doar in cazul in care acestea nu au si calitatea de salariat, aceasta contributie fiind determinata pe baza contractului de asigurare incheiat cu Casa de Pensii iar la somaj se pot asigura facultativ.

Atentie insa, pentru veniturile incasate in perioada 1 iulie  – 10 septembrie 2010 PFA-urile trebuie sa declare si sa plateasca contributiile pentru pensii si somaj potrivit prevederilor OUG 58/2010.    

 

Conform noii OUG, obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor din drepturi de autor si conventii civile revine platitorului de venit.

Atentie, aceasta prevedere se aplica pentru veniturile platite incepand cu 11 septembrie 2010. 

 

Persoanele asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributiile de asigurari sociale si de somaj. Sistemele neintegrate sistemului public de pensii sunt: sistemele militare, al avocatilor si al cultelor religioase neintegrate. Pentru a beneficia de scutire, aceste persoane au obligatia de a dovedi platitorului de venit ca fac parte din categoria persoanelor care sunt exceptate de la plata contributiilor.

 

Platitorii de venit au obligatia de a depune, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, cate o declaratie privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat  cele de natura salariala. Aceste declaratii se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul platitorul de venit.

 

Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj se vireaza in conturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si comunicate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

 

In ceea ce priveste veniturile din drepturi de autor, contributiile de asigurari sociale se datoreaza astfel:  

 

Prin venituri realizate in mod ocazional se inteleg acele venituri realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati, in mod sporadic, fara a avea un caracter de regularitate.

 

Spre deosebire de veniturile dn drepturile de autor, pentru platile efectuate in baza conventiilor civile nu sunt facute precizari suplimentare in ceea ce priveste calcularea si retinerea contributiilor ceea ce inseamna ca pentru aceste venituri contributiile de asigurari sociale sunt datorate indiferent daca aceste venituri au sau nu caracter ocazional.

 

Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj este:

 

Intrucat retinerea contributiilor se face de catre platitorii de veituri,  sumele retinute in plus ca urmare a  depasirii plafonului lunar sau anual de 5 salarii medii pe economie se restituie sau se compenseaza, la cererea asiguratului, depusa la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

 

O alta modificare importanta adusa prin noua OUG se refera la relaxarea conditiilor in care orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta.

Potrivit noilor prevederi, se poate considera de natura dependenta orice activitate care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

Prin noua O.U.G. a fost eliminata conditia “orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii” conditie care putea fi interpretata in mod discretionar de catre organele de control.

In continuare activitatile desfasurate in mod independent, in conditiile legii, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca fiind activitati de natura dependenta, pentru toate celelate venituri platite persoanelor fizice existand in orice moment posibilitatea de reincadrare a platilor daca acestea se incadreaza in cel putin una dintre conditiile mentionate anterior.

« Arhiva noutati legislative