Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 526/26.07 - Decizie nr. 223/2011 din 13/07/2011 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din data de 11 iulie 2011, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea si distribuirea operelor muzicale pe inregistrari audiovizuale

Reproducerea si/sau distribuirea pe teritoriul Romaniei a operelor muzicale cuprinse in videograme, fixate pe orice tip de suport, se poate face numai in baza unei autorizatii licenta neexclusiva si prealabila, incheiata cu organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical. Prezenta decizie stabileste procedura de acordare a licentei neexclusive.

Plata remuneratiilor datorate de utilizatori catre organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor din domeniul muzical se face trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului incheiat.

Pentru intarzierile la plata, utilizatorii datoreaza penalitati in cuantum de 0,1% pe zi de intarziere.

« Arhiva noutati legislative