Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 396/06.06 - Ordin nr. 2014/2011 din 19/05/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

Prezentul ordin aduce cateva modificari procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, modificand totodata si formularele de certificat si cerere ce trebuie utilizate.

Astfel, potrivit modificarilor, in cazul in care organul fiscal constata ca un contribuabil care depune cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala nu a depus toate declartiile fiscale, in conditiile in care acesta a fost instiintat conform legii despre acest lucru si nu s-a conformat in termen de 15 zile de la instiintare, organul fiscal va emite si va comunica decizia de impunere din oficiu.     

Inainte de emiterea certificatului, organul fiscal emite si inregistreaza in evidenta fiscala, potrivit procedurilor legale, notele de compensare in toate cazurile in care exista decizii de rambursare aprobate sau, dupa caz, documentatia aprobata pentru solutionarea cererii de restituire, cu incadrarea in termenul prevazut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala.

Certificatul de atestare fiscala va cuprinde 4 sectiuni, respectiv:

Sectiunile C sau D se completeaza numai in urma solicitarii contribuabilului.

Certificatul de atestare fiscala se intocmeste in doua exemplare. Prin exceptie, contribuabilul poate solicita in cerere eliberarea mai multor exemplare ale certificatului. Indiferent de numarul de exemplare solicitate, taxa extrajudiciara de timbru se plateste o singura data.

 In cazul contribuabililor mari si mijlocii, definiti potrivit legii, care solicita eliberarea certificatului de atestare fiscala prin mijloace de transmitere la distanta, organul fiscal competent va emite certificatul de atestare fiscala si il va comunica contribuabilului in aceeasi modalitate.

Totusi, chiar daca certificatul se comunica pe cale electronica, contribuabilul trebuie sa imprime, pe suport hârtie, certificatul de atestare fiscala si sa il prezinte administratiei finantelor publice in a carei raza teritoriala acesta isi are domiciliul fiscal, in vederea certificarii pentru conformitate cu originalul. Certificarea se efectueaza prin semnarea de catre conducatorul administratiei finantelor publice si aplicarea stampilei.

Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu 1 iulie. Cererile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala depuse inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin se solutioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare la data depunerii cererii.

« Arhiva noutati legislative