Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 32/15.01 - Ordin nr. 4/2010 din 04/01/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene

  Pentru a obtine o rambursare a TVA in Romania, persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, adreseaza pe cale electronica o cerere de rambursare pe care o inainteaza statului membru in care este stabilita, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de catre statul membru respectiv. Cererea de rambursare poate fi trimisa statului membru in care este stabilit solicitantul cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.

Poate fi solicitata rambursarea TVA-ului platit in Romania, in masura in care contribuabilul ar avea drept de deducere pentru acest TVA, pentru urmatoarele achizitii de bunuri si/sau servicii:

Toate informatiile din cererea de rambursare, cat si eventualele informatii suplimentare/documente solicitate de catre compartimentul de specialitate, trebuie furnizate de catre solicitant in limba romana sau insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.

Termenul de solutionare a cererilor de rambursare este de 4 luni in cazul in care nu au fost solicitate informatii suplimentare; in cazul in care organul fiscal a solicitat si alte informatii suplimentare, comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare trebuie facuta in termen de cel mult 8 luni de la data primirii cererii de rambursare.

Cererile de rambursare depuse inainte de 1 ianuarie 2010 se solutioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare la data depunerii lor.

« Arhiva noutati legislative