Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 292/05.05 - Ordin nr. 1786/2010 din 28/04/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

 

Prezenta procedura se aplica:

 

Anularea din orficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului se face de catre organele fiscale in a caror administrare se afla acesti contribuabili, pe baza listelor puse la dispozitie de O.N.R.C. Organul fiscal competent intocmeste in acest sens o decizie privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, care de comunica contribuabilului conform procedurilor standard de comunicare prevazute in Codul de procedura fiscala si care poate fi contestata de catre contribuabil in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabilui este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost declarata starea de inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului. Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

Atentie!!! Anularea inregistrarii in scopuri de TVA inseamna ca pe toata perioada de inactivitate inscrisa la Registrul Comertului, contribuabilii nu vor avea drept de deducere a TVA-ului pentru achizitiile efectuate in aceasta perioada si, cei care au active corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital in sensul Codului fiscal si care nu sunt amortizate integral vor obligati sa faca ajustarea TVA-ului dedus pentru valoarea ramasa neamortizata.

 

Pentru contribuabilii care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi din punct de vedere fiscal, procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA incepe in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a Ordinului prin care contribuabilul a fost declarat inactiv si presupune aceiasi pasi ca si in cazul contribuabililor suspendati la Registrul Comertului.

Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare ordinul presedintelui ANAF prin care contribuabilul a fost declarat inactiv.

 

Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica sunt declarati inactivi din punct de vedere fiscal, potrivit Codului de procedura fiscala, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

Prin exceptie, nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare.

 

Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale isi pastreaza calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, inclusiv in perioada cuprinsa intre data inscrierii in lista contribuabililor inactivi si data eliminarii din aceasta lista. Potrivit acestei proceduri, acestor contribuabili le vor fi emise noi certificate de inregistrare in scopuri de TVA in care va fi mentinuta data initiala a inregistrarii in scopuri de TVA din certificatele anterioare.

 

« Arhiva noutati legislative