Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 285/22.04 - O.U.G. nr. 37/2011 din 13/04/2011 pentru modificarea si completarea legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente

Principalele modificari aduse legii contabilitatii se refera la:

 

Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu.

Incadrarea in criteriile de marime se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

Pentru aceste entitati, contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice. Aceste persoane fizice pot semna si situatiile financiare anuale si raportarile contabile impreuna cu administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

 

 

Inainte de aplicarea unui exercitiu financiar diferit fata de anul calendarstic, aceste entitati au obligatia sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales.

Cu exceptia cazurilor in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.

 

 

 

 

   

 

 

Prezenta O.U.G. a adus modificari si legii societatilor comerciale in sensul ca societatile care nu au depus situatiile financiare anuale in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale nu mai pot fi dizolvate la cererea  oricarei persoane interesate sau a O.N.R.C. Aceasta prevedere nu se aplica actiunilor aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei O.U.G.

« Arhiva noutati legislative