Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 195/29.03 - Lege nr. 49/2010 din 19/03/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale

 Prezenta lege aduce cateva modificari Legii pensiilor nr. 19/2000 si Codului Muncii.

 Astfel, potrivit modificarilor, contractul individual de munca al unui salariat va inceta de drept la data îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârsta standard pentru pensionare si a stagiului minim de cotizare si nu la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, asa cum era prevazut anterior.

            In aceste conditii, constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de munca trebuie facuta în termen de 5 zile lucratoare de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, în scris, prin decizie a angajatorului, aceasta comunicandu-se persoanelor aflate în situatiile respective în termen de 5 zile lucratoare.

            Atentie!!! Prezenta lege intra in vigoare incepand cu 1 aprilie 2010, ceea ce inseamna ca, incepand cu aceasta data, trebuie sa verificati daca aveti salariati care indeplinesc conditiile de pensionare si ale caror contracte vor inceta de drept. In cazul in care aveti astfel de salariati, trebuie sa le comunicati incetarea contractelor de munca in termen de 5 zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare. In cazul in care se doreste continuarea colaborarii cu acesti salariati trebuie incheiat un nou contract de munca cu acestia.

 In ceea ce priveste modificarile aduse legii pensiilor, se precizeaza ca cererea de pensionare împreuna cu actele care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevazute de lege se depun de solicitant sau, dupa caz, de angajator la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii conditiilor de pensionare. În cazul persoanelor ale caror cereri de pensionare au fost depuse dupa depasirea acestui termen, drepturile de pensie se cuvin si se platesc de la data depunerii cererii. Se considera depuse în termen cererile înregistrate în intervalul cuprins între data îndeplinirii conditiilor de pensionare si cea de-a 30-a zi calendaristica anterioara acestei date.

« Arhiva noutati legislative