Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 131/26.02 - Ordin nr. 263/2010 din 22/02/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

  Potrivit noii proceduri, deconturile prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, in mod automat, cu risc fiscal mic, decizia de rambursare fiind generata in mod automat. Deciziile de rambursare emise in cazul riscului fiscal mic si mediu sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare.

 Prin noua procedura au fost stabilite reguli noi privind regimul special aplicabil exportatorilor, astfel:

Se mentioneaza ca sunt considerati exportatori si persoanele impozabile care efectueaza livrari intracomunitare de bunuri.

Astfel, pot solicita aplicarea regimului special agentii economici la care valoarea exporturilor si a livrarilor intracomunitare efectuate in anul precedent este de cel putin 75% din rulajul debitor al contului 411, insa nu mai putin de 1.000.000 euro. Anterior, valoarea exporturilor trebuia sa fie de cel putin 80% din rulajul contului 411. Solicitarea se face de catre agentul economic pe baza datelor din anul precedent, regimul special fiind aprobat pentru fiecare an fiscal.

Pentru a se putea beneificia de regimul special a fost eliminata obligativitatea ca persoanele impozabile sa nu inregistreze obligatii fiscale restante. Pe langa activitatile mentionate de vechiul Ordin, persoana impozabila care solicita aplicarea regimului special nu trebuie sa faca export sau livrari intracomunitare de cereale, seminte, furaje, fructe si legume.

Totodata, persoana care are inscrise fapte in cazierul fiscal sau asupra careia a fost deschisa procedura de insolventa nu poate beneficia de regimul special pentru exportatori.

Aplicarea regimului special inceteaza daca:

Conform vechilor reguli, regimul special pentru exportatori inceta in cazul in care se depunea un decont de TVA cu sume pozitive sau in cazul in care din analiza evidentelor fiscale sau in urma inspectiei fiscale efectuate se constata ca persoana impozabila nu mai indeplineste conditiile pentru aplicarea acestui regim.

Deconturile aflate in curs de solutionare la data incetarii aplicarii regimului special se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipate, potrivit procedurii generale.

Deconturile depuse de exportatori se incadreaza in categoria de risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata daca este indeplinita oricare dintre urmatoarele conditii:

Pentru solutionarea cu inspectie fiscala ulterioara a deconturilor depuse de catre contribuabilii mari care au fost incadrate in categoria de risc fiscal mare pe baza informatiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, cat si pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate, contribuabilii pot depune scrisori de garantie bancara.

Aceste scrisoare de garantie trebuie sa indeplineasca, cumulativ, cel putin urmatoarele conditii:

Organul fiscal competent va efectua inspectia fiscala ulterioara, in conditiile stabilite de Codul de procedura fiscala, in termenul de valabilitate a scrisorii de garantie bancara.

 

« Arhiva noutati legislative