Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 130/23.02.2012 - Ordin nr. 794/2012 din 06/02/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

O noua procedura de raportare a  datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje a intrat invigoare de la data de 23.02.2012.

Datele de raportare se transmit in format electronic „.xls” protejat impotriva modificarii datelor si pe suport hartie, pana cel tarziu la data de 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportarea. In acest sens, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitie, pe pagina de internet, formatul de raportare „xls”.

 La intocmirea raportarilor se vor avea in vdere si urmatoarele precizari:

           –  achizitiile intracomunitare de ambalaje si produse ambalate se asimileaza importurilor;

           – datele referitoare la produsele/ambalajele exportate si cele aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei nu se includ in datele de raportare;

           – cantitatile de ambalaje, respectiv de deseuri de ambalaje se raporteaza in kilograme (inainte era in tone);

           – ambalajele din materiale compozite se raporteaza in functie de materialul preponderant;

           – rubrica „lemn” va cuprinde atat lemnul, cat si pluta;

           – in coloana „material”, rubrica „altele” va cuprinde numai alte materiale decat cele nominalizate in coloana 0.  

I.   Opeconomici, producatori si importatori de ambalaje de desfacere, producatori/importatori de produse ambalate, precum si cei care supraambaleaza produse ambalate, care isi indeplinesc in mod individual  obiectivele minime de valorificare prin reciclare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, conform  art. 16 alin. (4) din H.G. nr. 621/2005, sunt obligati sa raporteze datele cuprinse in anexa nr. 1 din prezentul Ordin, respectiv informatii cantitative referitoare la:

            – ambalajele introduse pe piata nationala, grupate distinct pe ambalaje de desfacere fabricate/importate si ambalaje folosite la ambalarea produselor introduse pe piata nationala;

         – deseurile de ambalaje gestionate, mentionandu-se distinct informatiile pentru fiecare dintre operatorii care au preluat deseurile de ambalaje din materialul respectiv si  operatiunea de valorificare la care au fost supuse deseurile, 

Operatorii economici care au transferat obligatiile, conform prevederilor art. 16 din H.G. nr. 621/2005 numai pentru o parte din cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili sau numai pentru o perioada dintr-un an calendaristic au aceleasi obligatii de raportare.

Datele de raportare se transmit agentiei judetene/regionale pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala este inregistrat sediul social al operatorului economic.

Operatorii economici care isi indeplinesc in mod individual obiectivele, in totalitate sau partial, sunt obligati sa comunice aceasta Administratiei Fondului pentru Mediu, pana cel tarziu la data de 25 ianuarie a fiecarui an. 

II. Operatorii economici autorizati care preiau responsabilitatea indeplinirii obiectivelor, potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 621/2005 sunt obligati sa raporteze Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului:

         – datele referitoare la cantitatile totale de ambalaje pentru care au incheiat contracte cu operatorii economicii responsabili, precum si cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in formatul prevazut in anexa nr. 2A;

       – datele referitoare la cantitatile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic in formatul prevazut in anexa nr. 2B.

Operatorii economici care au transferat obligatiile de gestionare a deseurilor de ambalaje pentru care sunt responsabili, sunt obligati sa comunice operatorului economic autorizat toate datele necesare raportarii, mentionate mai sus

III. Operatorii economici autorizati pentru desfasurarea activitatii de colectare, reciclare sau valorificare a deseurilor de ambalaje, comerciantii de deseuri de ambalaje si operatorii de salubritate care desfasoara si activitatea de colectare ca operator economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje sunt obligati sa raporteze datele prevazute in anexa nr. 3, tabelul 1 sau, dupa caz, tabelul 2, referitoare la ambalajele gestionate.

Datele de raportare se transmit agentiei judetene/regionale pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea operatorii economici colectori, reciclatori si valorificatori, iar comerciantii raporteaza datele la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.  Raportarea se realizeaza pentru fiecare punct de lucru in parte, iar datele sunt transmise la agentiile judetene/regionale pentru protectia mediului in a caror raza teritoriala se desfasoara activitatea punctului de lucru.

 IV. Operatorii de salubritate sunt exceptati de la obligatiile prevazute la punctul III doar pentru cantitatile de deseuri de ambalaje colectate si raportate de catre autoritatile administratiei publice locale, care la randul lor, sunt obligate sa transmita agentiei judetene/agentiei regionale pentru protectia mediului datele prevazute in anexa nr. 4, privind deseurile de ambalaje colectate prin serviciul public de salubrizare a localitatii, in baza datelor furnizate de catre operatorii serviciului de salubrizare care deservesc localitatea respectiva

 

« Arhiva noutati legislative