Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 109/10.02.2012 - Ordin nr. 138/2012 din 09/02/2012 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia

Cu exceptiile prevazute in mod expres de prezenta Metodologie, sumele platite pentru bugetul de stat in contul unic, precum si sumele distribuite pe bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, proportional cu sumele datorate fiecarui buget, se distribuie apoi in cadrul fiecarui buget sau fond, de catre organul fiscal competent, in urmatoarea ordine:

             a) impozitele si contributiile cu retinere la sursa;

            b) celelalte obligatii fiscale principale;

            c) obligatiile fiscale accesorii  (majorari si penalitati) aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b).

In cazul in care suma achitata nu acopera toate obligatiile fiscale datorate uneia dintre categoriile prevazute mai sus, distribuirea se face, in cadrul categoriei respective, proportional cu obligatiile datorate.

Dupa efectuarea distribuirii, organul fiscal competent efectueaza stingerea obligatiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor Codul de procedura fiscala si instiinteaza contribuabilul, cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale, despre modul in care s-a efectuat stingerea.

 Precizam ca, potrivit Codului de procedura fiscala, ordinea stingerii obligatiilor fiscale este urmatoarea:

             a) sumele datorate in contul ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat o esalonare la plata, precum si dobânda sau majorarea de intârziere, dupa caz, datorata in luna curenta din grafic sau suma amânata la plata, impreuna cu dobânda sau majorarea de intârziere, dupa caz, datorata pe perioada amânarii, in cazul in care termenul stabilit pentru plata sumelor respective se implineste in luna curenta, precum si obligatiile fiscale curente de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii inlesnirii acordate;

              b) toate obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii

             c) sumele datorate in contul urmatoarelor rate din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonarea, pâna la concurenta cu suma esalonata la plata sau pâna la concurenta cu suma achitata, dupa caz, precum si suma amânata la plata impreuna cu dobânda sau majorarea de intârziere datorata pe perioada amânarii, dupa caz;

              d) obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea contribuabilului.

 Prezenta Metodologie prevede de asemenea si dispozitii exprese privind distribuirea sumelor platite:

             a) de debitorii care efectueaza plata in contul unic si beneficiaza de inlesniri la plata si stingerea obligatiilor datorate de acestia;

             b) in contul unic de contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

             c) in contul unic de catre debitorii care se afla in executare silita si stingerea obligatiilor fiscale datorate de catre acestia.  

 

« Arhiva noutati legislative