Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

Bancile vor raporta fiscului, zilnic, operatiunile de peste 5.000 euro, la fel ca in cazul ONPCS

Prevederea se afla in proiectul Codului de procedura fiscala, publicat pe site-ul Ministerului de Finante si aflat in dezbatere publica.
Bancile sunt obligate sa comunice organului fiscal, zilnic, informatiile privind operatiunile al caror nivel este mai mare de 5.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni.
In prezent, bancile transmit astfel de informatii la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Acesta nu le poate furniza organelor fiscale intrucat acest lucru nu este permis de legislatia specifica ce transpune directiva europeana in domeniu.

Astfel, in proiect, la Titlul III – Dispozitii  procedurale generale, Sectiunea a 2-a, Informatii si expertize, art. 61 sunt introduse doua alineate referitoare la obligatiile institutiilor de credit privind furnizarea de informatii:

(5) Institutiile de credit au obligatia ca la solicitarea organului fiscal central sa comunice beneficiarii reali ai operatiunilor bancare, asa cum sunt definiti la art. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Institutiile de credit au obligatia transmiterii zilnic, a operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele. Prin operatiuni ce par a avea o legatura intre ele se intelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare. Institutiile de credit transmit zilnic si transferurile externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro.

« Arhiva noutati legislative