Noutati / Publicatii

 

MODIFICARI PRIVIND SALARIUL DE BAZA MINIM BRUT PE TARA GARANTAT IN PLATA

Incepand cu 1 ianuarie 2020 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri este de:

• 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora, atat pentru cetatenii romani, cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetateni ai Confederatiei Elvetiene, cat si pentru cei straini (Hotararea nr. 935//2019 coroborat cu Legea nr. 247/2018);

• 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare (Hotararea nr. 935/2019);

• 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora, pentru domeniul constructiilor, pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 (Ordonanta de urgenta nr. 114/2018);

• De doua ori castigul salarial mediu brut in cazul lucratorilor straini inalt calificati (Legea nr. 247/2018).

Termenul de „strain” face referire la persoana care nu are cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene.

Locul de munca inalt calificat reprezinta locul de munca al unei persoane care, in scopul exercitarii unei activitati salariate, reale si efective, in beneficiul sau sub coordonarea altei persoane, este platita si are competente adecvate si specifice necesare, demonstrate prin calificari profesionale superioare.
Lucratorii inalt calificati sunt strainii incadrati in munca pe teritoriul Romaniei pe un loc de munca inalt calificat, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin un an, incheiat cu un angajator in baza avizului de angajare.

Atentie!
1. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit in bani nu include sporuri si alte adaosuri.
2. Toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se determina prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Exemplu: cuantum contributie fond solidaritate etc.

CONTEXPERT CONSULTING SRL
DEPARTAMENT SALARIZARE