Noutati / Publicatii

 

INFORMARE LEGISLATIVA MAI 2019

EGALITATEA DE SANSE SI DE TRATAMENT

INTRE FEMEI SI BARBATI

In luna mai 2019 au intrat in vigoare Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

In scopul prevenirii, combaterii si eliminarii oricaror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex si asigurarii egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, angajatorii au urmatoarele obligatii:

Constituie discriminare bazata pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, având ca scop sau efect:

 1. a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;
 2. b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala, remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

 

In acelasi scop, angajatorii trebuie sa aplice urmatoarele masuri de prevenire si actiune:

 1. a) principii directoare;
 2. b) cadrul legal;
 3. c) scopul si domeniul de aplicare;
 4. d) hartuirea la locul de munca, cu detalierea definitiei si comportamentelor si atitudinilor nedorite;
 5. e) hartuire sexuala, cu detalierea definitiei si comportamentelor si atitudinilor nedorite;
 6. f) masuri preventive, cu detalierea posibilelor masuri si sanctiuni care pot fi aplicate in cazul hartuirii la locul de munca;
 7. g) masuri proactive, cu stabilirea rolului si responsabilitatilor concrete atat in sarcina angajatorului, cat si a salariatilor;
 8. h) reguli de confidentialitate;
 9. i) masuri preliminare privind solutionarea sesizarilor la nivelul angajatorului;
 10. j) modalitatile de solutionare a sesizarilor la nivelul angajatorului;
 11. k) stabilirea concluziilor privind analiza sesizarilor si a masurilor dispuse la nivelul angajatorului

 

Companiile private, cu un numar de peste 50 de angajati, au posibilitatea fie de a identifica un angajat caruia sa Ii repartizeze, prin fisa postului, atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, pe care sa-l pregateasca profesional in acest sens, fie de a incepe o colaborare cu un expert/tehnician in domeniu, fie de a analiza conformitatea planurilor de actiune privind implementarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati cu strategiile specifice existente si aprobate la nivelul entitatii, cu sprijinul si indrumarea angajatului intern si a expertului/tehnicianului in domeniu. Planurile de actiune pot avea atat o abordare anuala, cat si multianuala, in functie de strategiile specifice existente si aprobate la nivelul fiecarui angajator.

 

 

MODIFICARI CU PRIVIRE LA CONCEDIUL SI INDEMNIZATIA LUNARA PENTRU CRESTEREA COPIILOR

 

Din 6 mai 2019 prin intermediul Legii nr. 89/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului s-au introdus urmatoarele modificari:

In cazul persoanelor ce nasc unul sau mai multi copii intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului pentru cresterea copilului anterior, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului nu poate avea un cuantum mai mic decat indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior.

Beneficiaza de aceasi prevedere si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

Prevederile se aplica si solicitarilor depuse anterior datei de intrare in vigoare a legii nr. 89/2019 si pentru care decizia de admitere, de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nu a fost emisa pana la aceasta data.

Nivelul net al veniturilor supuse impozitului obtinute din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu pentru cresterea copilului nu trebuie sa depaseasca de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei de crestere copil, mai exact 6250 lei.

Anterior nivelul maxim al acestor venituri putea fi de de 3 ori cuantumul minim al indemnizatiei de crestere copil, adica 3750 lei.

Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca in cazul salariatei/salariatului care se afla in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap si salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie

Prin modificarea adusa de Legea 89/2019 se subliniaza faptul ca este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca pentru oricare salariat, care se afla in concediu pentru cresterea copilului, indiferent durata perioadei de acordare.

Salariatul(a) care doreste reluarea activitatii, respectiv obtinerea de venituri supuse impozitului, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.

Este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de insertie daca aceasta/acesta si-a indeplinit aceasta obligatie.

 

OPTIUNEA SALARIATILOR SI SALARIATELOR DE CONTINUARE A EXECUTARII CONTRACTULUI DE MUNCA DUPA VARSTA DE PENSIONARE

Din 11 mai 2019 a intrat in vigoare Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Conform Codului muncii, contractul individual de munca existent inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de vârsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

In mod exceptional, salariatele pot opta pentru continuarea executarii contractului individual de munca pana la varsta de 65 de ani, cu respectarea cumulativa a conditiilor:

Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare si cu aprobarea angajatorului salariatul(a) poate fi mentinut(a)  in aceeasi functie maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca.

CONTEXPERT CONSULTING SRL

DEPARTAMENT SALARIZARE