Noutati / Publicatii

 

Amnistia fiscala pentru companii si persoane fizice. Cand si cum va putea fi aplicata?

Un mecanism special de esalonare la plata si o scutire de datorii in privinta unor dobanzi si penalitati ale obligatiilor fiscale restante la final de 2018 este inclus intr-un act normativ publicat in Monitorul Oficial. Procedura anularii obligatiilor fiscale, cunoscuta drept o amnistie fiscala, are doua structuri aplicabile contribuabililor: pe de o parte, anularea obligatiilor fiscale accesorii in cazul contribuabililor cu debite de pana intr-un milion de lei la 31 decembrie 2018, iar pe de alta parte, posibilitatea unei restructurari financiare pentru debitorii cu datorii mai mari de un milion de lei la aceeasi data, care au ssi posibilitatea anularii debitului principal, pe langa dobanzile si penalitatile de intarziere aferente.

Facilitatile amintite sunt incluse in Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, publicata pe 5 august 2019 in Monitorul Oficial si care a intrat in vigoare pe 8 august 2019, iar de aceste avantaje pot beneficia atat companiile, cat si persoanele fizice si entitatile fara personalitate juridica ce inregistreaza datorii restante la bugetul de stat la 31 decembrie 2018. Pentru a putea fi efectiv pus in aplicare, noul mecanism are nevoie si de norme de implementare, care trebuie incluse intr-un ordin al ministrului finantelor si publicate in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a documentului mentionat.

OG nr. 6/2019 instituie facilitati fiscale pentru datornici in sensul anularii obligatiilor fiscale accesorii, respectiv dobanzi si penalitati de intarziere, sau, dupa caz, restructurarea debitului principal prin anularea partiala a obligatiei de plata. Practic, documentul are in vedere conformarea la plata a contribuabililor, prin aceasta masura Guvernul sperand ca acei contribuabili cu restante ar urma  sa plateasca de bunavoie taxele si impozitele, sa declare tot ce n-au declarat, urmand a fi scutiti de aplicarea obligatiilor fiscale accesorii si, in anumite cazuri, chiar de o parte semnificativa din taxele datorate.

Astfel, Ordonanta reglementeaza doua categorii de facilitati, astfel:

  1. Anularea aceesoriilor pentru contribuabilii care inregsitrau la 31.12.2018 debite restantate mai mici de 1 milion lei;
  2. Restructurarea obligatiilor bugetare prin anularea accesoriilor si, in anumite cazuri, a unei parti semnificative din debitul principal pentru contribuabilii care inregistrau la 31.12.2018 debite restante mai mari de 1 milion lei.

In cele ce urmeaza, prezentam detaliat cine si in ce conditii poate beneficia de aceasta amnistie fiscala.

 

  1. Anularea accesoriilor pentru debite mai mici de 1 milion lei

Pot beneficia de aceasta masura toti contribuabilii, persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv aveau obligatii bugetare principale restante  mai mici de 1 milion de lei.

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, debitorii vor trebui sa achite debitul principal pana la data de 15 decembrie 2019 si trebuie sa depuna la organul fiscal o cerere in acest sens, termenul limita pentru depunerea cererii urmand sa fie 15 decembrie 2019.

Anularea aceesoriilor se va acorda de catre organul fiscal doar daca urmatoarele conditii vor fi indeplinite, cumulativ:

Potrivit actului normativ, se poate beneficia de anularea accesoriilor aferente si pentru eventualele debite stabilite in urma unor inspectii, constatate prin decizii de impunere, dupa data de 1 ianuarie 2019, daca acestea se refera la o perioada anterioara datei de 31 decembrie 2018.

Este permisa procedura depunerii declaratiilor rectificative, inclusiv in situatia existentei unei inspectii fiscale, cu conditia ca aceste declaratii rectificative sa se depuna in cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a OG nr. 6/2019.

Nu sunt considerate obligatii restante obligatiile bugetare datorate la finalul lui 2018 pentru care s-au acordat inlesniri la plata, precum nici acele obligatii de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii, la 31 decembrie 2018.

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, contribuabilul poate depune la organul fiscal competent o notificare privind intentia sa. Dupa primirea acestei notificari, organul fiscal verifica depunerea tuturor declaratiilor fiscale din vectorul fiscal, efectueaza stingeri/compensari si orice alte activitati necesare pentru stabilirea situatiei fiscale exacte.

In cel mult 5 zile lucratoare de la depunerea notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala in care sunt consemnate obligatiile bugetare si il comunica debitorului.

Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante privind obligatiile bugetare pentru care se solicita facilitatile fiscale. Prin depunerea notificarii, se realizeaza urmatoarele proceduri:

Actul normativ stabileste, totodata, si o procedura aplicabila debitorilor care beneficiaza de esalonare la plata sau pentru debitele aflate in procedura contestatiei administrative, acesti contribuabili avand posibilitatea sa beneficieze de anularea penalitatilor si a dobanzilor de intarziere daca esalonarea se finalizeaza anticipat, pana la data de 15 decembrie 2019 sau, dupa caz, se renunta la suspendarea actului administrativ fiscal si se achita debitul pana la 15 decembrie 2019.

Potrivit Ordonantei, au posibilitatea sa ceara anularea dobanzilor, a penalitatilor de intarziere si a accesoriile aferente si contribuabilii care au inregistrat obligatii bugetare principale cu termene de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv si care au fost stinse pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante. In cazul in care doresc sa beneficieze de aceasta facilitate,  acesti contribuabili trebuie sa ceara anularea accesoriilor prin depunerea unei cereri la autoritatile fiscale pana cel tarziu 15 decembrie 2019.

  1. Restructurarea obligatiilor bugetare pentru datorii de peste un milion lei

Pentru contribuabilii cu datorii mai mari de un milion de lei, ordonanta prevede o restructurare atat a debitului principal, cat si a obligatiilor fiscale accesorii. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, contribuabilii in cauza trebuie sa notifice organul fiscal competent pana cel tarziu la 30 septembrie 2019, termen aflat sub sanctiunea decaderii.

Pot beneficia de aceasta facilitate doar persoanele juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si a unitatilor administrativ-teritoriale.

Pentru a beneficia de anularea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ:

Pentru a beneficia de restructurarea datoriei, trebuie achitat si o parte din debit, in baza planului de reorganizare. Ordonanta stabileste ca poate fi anulat la plata pana la 50% din debitul principal, iar debitul ce trebuie platit pana la data depunerii cererii de anulare a datoriilor bugetare este stabilit in functie de suma anulata la plata, astfel:

Solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, impreuna cu planul de restructurare si testul creditorului privat prudent, se pot depune in termen de 6 luni de la momentul intrarii in vigoare a ordonantei analizate.

Prin urmare, companiile cu restante bugetare peste pragul de un milion de lei au la dispozitie 6 luni pentru a-si analiza propria situatie si a cere fiscului sa intre intr-o restructurare a datoriilor, perioada de timp care se poate dovedi una destul de scurta. De altfel, o data prezentat planul de reorganizare, intocmit cu ajutorul unui expert independent, acesta va trebui respectat intocmai.

In caz contrar, companiile vor reveni la situatia initiala, din care „singura solutie este cea pe care legea o prevede”, adica falimentul, asa cum declara ministrul Finantelor Publice in momentul adoptarii documentului de catre Guvern.

Potrivit OG nr. 6/2019, anularea datoriilor se aplica nu doar cu privire la obligatiile fiscale, ci si cu privire la alte datorii bugetare, cum ar fi obligatiile de mediu: „Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile si in cazul obligatiilor bugetare administrate de alte institutii sau autoritati publice. In acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune si se solutioneaza de catre institutia sau autoritatea publica ce administreaza respectivele obligatii bugetare”, scrie in actul normativ.

Potrivit estimarilor Finantelor, peste 285.000 de societati cu capital privat cu datorii la 31 decembrie 2018 ar urma sa beneficieze de amnistia fiscala. Acestora li se adauga aproape 23.000 de persoane fizice, peste o mie de contribuabili inregistrati in scop de TVA pentru achizitii intracomunitare si peste 1.000 de contribuabili publici (agentii, institutii etc).