Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

Proiectul Codului Fiscal: Activitatile independente au o definitie noua si trebuie sa intruneasca cel putin 5 criterii!

Potrivit actualului Cod Fiscal, activitatea independenta este orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta. Proiectul vine cu o definitie mult mai complexa, respectiv:

Activitatea independenta este orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica, cu regularitate, pe cont propriu, in scopul obtinerii de venituri. Definirea activitatii independente presupune indeplinirea cel putin a urmatoarelor criterii:

– persoana fizica dispune de libertatea de alegere a desfasurarii activitatii, a locului de desfasurare a acesteia si a programului de lucru.

– activitatea poate fi desfasurata pentru unul sau mai multi clienti.

– riscul inerent activitatii desfasurate este asumat de contribuabil.

– activitatea se poate desfasura prin utilizarea patrimoniului afacerii si/sau utilizarea bazei materiale a clientului, a capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice, in functie de specificul activitatii.

– desfasurarea activitatii se realizeaza direct sau cu personalul angajat in conditiile legii.

In prezent, Codul fiscal defineste activitatea independenta prin opozitie cu cea dependenta care este orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare. Totodata, legislatia in vigoare arata ca orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre cele patru criterii enumerate. In forma proiectului, posibilitatea de reconsiderare este eliminata. Cele patru criterii din Codul Fiscal pentru reconsiderarea veniturilor sunt:

a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;

b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;

c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;

d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

In prezent, in cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii sunt recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.

 

« Arhiva noutati legislative