Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.798/28.11.2012. - Ordin nr. 1714/2012 din 06/11/2012 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare

In conformitate cu prevederile Codului fiscal, urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii:

Persoanele care sunt deja asigurate ale sistemului public de pensii, conform  prevederilor Legii nr. 263/2010 (de ex. salariatii, cei care realizeaza din drepturi de autor si drepturi conexe), persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute aliniatul precedent.

In situatia in care contribuabilii nu se mai incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la primul aliniat sau se afla in situatiile prevazute la cel de-al doilea aliniat, vor depune la organul fiscal competent o cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, in vederea scoaterii din evidenta fiscal  – D. 601 „Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”, cod 14.13.04.03.

« Arhiva noutati legislative