Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.681/02.10.2012 - Hotarare nr. 19/2012 din 28/06/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala

Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din Romania organizeaza examenul de competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile care le revin in calitate de stagiari.

Camera poate acorda derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala numai in baza unui protocol incheiat intre Camera si institutiile de invatamant. In acest sens, Camera stabileste norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publica, pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examinari, precum si criteriile care stau la baza incheierii protocoalelor privind acordarea de exceptii.

In schimb, nu sunt acceptate exceptii de la testul de aplicare a cunostintelor in practica.

 

« Arhiva noutati legislative