Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.618/28.08.2012 - Ordonanta nr. 16/2012 din 23/08/2012 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

* Data depunerii declaratiei prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Data depunerii declaratiei prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data înregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiei. În cazul în care declaratia nu este validata, data depunerii declaratiei este data validarii astfel cum rezulta din mesajul electronic.

Prin exceptie de la aceste prevederi, daca declaratia a fost depusa pana la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori în completarea ei, data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial în cazul în care contribuabilul depune o declaratie valida pana în ultima zi lucratoare a aceleiasi luni. 

Ordinea stingerii datoriilor

Ca exceptie de la regulile de stingere a datoriilor, incepand cu 1 noienbrie 2012, in cazul obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligatia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul.

Suspendarea executarii silite în cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara

În cazul contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creante fiscale, executarea silita se suspenda sau nu începe pentru obligatiile fiscale contestate daca contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garantie bancara la nivelul obligatiilor fiscale contestate, a carei valabilitate trebuie sa fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

In functie de solutionarea contestatiei, se poate executa sau nu scrisoarea de garantie.

 

« Arhiva noutati legislative