Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.430/28.06.2012 - Ordin nr. 892/2012 din 25/06/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" si 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal"

Declaratia 208 se completeaza si se depune de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personalsi cuprinde informatii privind tranzactiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate si ale dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.

Declaratia 209 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii prin alta procedura decât cea notariala sau judecatoreasca, supuse impozitului pe venit, conform legii.

In cazul in care proprietatile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt detinute in coproprietate, declaratia se depune de fiecare coproprietar, persoana fizica, corespunzator cotei de detinere. In cazul in care nu sunt precizate cotele, se prezuma ca fiecare coproprietar detine o cota egala cu a celorlalti.

« Arhiva noutati legislative