Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.356/25.05.2012 - Ordin nr. 700/2012 din 11/05/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu:

     a) data reactivarii contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent;

     b) data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii;

     c) data comunicarii deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, pentru alte situatii decat cele prevazute la lit. a) si b).

 Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor se efectueaza:

     a) de la data declararii ca inactivi, in conditiile legii;

     b) de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;

     c) de la data comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal, in situatia in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G.nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   d) de la data de 1 august sau 1 februarie, dupa caz, pentru persoanele impozabile care utilizeaza luna sau trimestrul ca perioada fiscala pentru TVA si care, in semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA;

   e) de la data de 1 februarie sau 1 august, dupa caz, pentru persoanele impozabile care utilizeaza luna sau trimestrul ca perioada fiscala pentru TVA si care, in deconturile aferente celor 6 luni sau celor doua trimestre, dupa caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in cursul acestor perioade de raportare.

 

« Arhiva noutati legislative