Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.335/17.05.2012 - Hotarare nr. 301/2012 din 11/04/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Potrivit prevederilor legale,  regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu sunt obligate sa asigure paza acestora.

In termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, modul de functionare a unitatilor prevazute la aliniatul precedent, a societatilor specializate de paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, licentiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, trebuie sa fie potrivit cerintelor stabilite in  aceste norme metodologice.

« Arhiva noutati legislative