Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.313/10.05.2012 -Decizie nr. 56/2012 si Decizie nr. 57/2012 din 07/05/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti - ARAIEX drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora, precum si pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune

Se desemneaza ARAIEX, cu sediul social in municipiul Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, drept colector al remuneratiilor stabilite prin Metodologia privind comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producatorilor de fonograme, publicata prin Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 399/2006 in M.Of.nr. 982/08.12.2006, cu modificarile ulterioare, si a remuneratiilor stabilite prin Metodologia privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune, cuprinsa in Decizia civila nr. 153A din 12.05.2011 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, publicata in baza Deciziei directorului general al O.R.D.A nr. 216/2011 in M.Of.nr. 470/05.07.2011.

 

« Arhiva noutati legislative