Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.218/02.04.2012 - Decizie nr. 36/2012 din 20/03/2012 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale nr. 3 pronuntate la data de 15 martie 2012, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti reprezentati de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune

Organismele de televiziune au obligatia sa plateasca ARAIEX o remuneratie pentru utilizarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, ce reprezinta 0,8% din baza de calcul prevazuta mai jos, direct proportional cu utilizarea repertoriului gestionat colectiv. Plata se face trimestrial, pana la data de 26 a primei luni urmatoare trimestrului pentru care este datorata. Pentru intarziere la plata utilizatorii datoreaza penalitati de 0,1% pe zi, aferente sumelor neachitate la termen.

Baza de calcul asupra careia se aplica procentul prevazut este constituita din veniturile obtinute de fiecare utilizator din activitatea de radiodifuzare a repertoriului de opere muzicale. Sunt coosiderate venituri in acest sens:

Daca utilizatorul nu obtine venituri din activitatea de radiodifuzare, remuneratia se calculeaza sub forma unui procent din totalitatea cheltuielilor efectuate de catre utilizator pentru aceasta activitate.

De asemenea, organismele de televiziune au obligatia sa transmita ARAIEX, pana la data de 25 a fiecarei luni pentru luna precedenta, un raport in format electronic care sa  cuprinda atat baza de calcul a remuneratiei cat si lista completa, in format electronic, a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual radiodifuzate din repertoriul ARAIEX, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos:

 

                             
 

Nr. crt.

Data difuzarii

Minute

Secunde

Titlu piesa

Autor muzica

Artist

Orchestra/ Formatie

Nr. de artisti

Album

Nr. de catalog

Producator

Anul inregistrarii

Tara

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

« Arhiva noutati legislative