Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.204/28.03.2012 - Hotarare nr. 217/2012 din 20/03/2012 privind stabilirea cerintelor pentru indicarea, prin etichetare si informatii standard despre produs, a consumului de energie si de alte resurse al produselor cu impact energetic si de modificare a Hotararii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata

Prezenta hotarare transpune Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare si informatii standard despre produs, a consumului de energie si de alte resurse al produselor cu impact energetic, publicata în Jurnalul Oficial al U.E., seria L, nr. 153 din 18 iunie 2010.

Prevederile se aplica produselor care sunt efectiv consumatoare de energie în timpul utilizarii sau produselor care nu sunt consumatoare de energie, dar care contribuie la conservarea energiei în timpul utilizarii si, atunci cand este relevant, asupra altor resurse esentiale în timpul utilizarii.

Furnizorii care introduc pe piata sau pun în functiune aceste produse sunt obligati sa furnizeze o eticheta si o fisa care contin informatii referitoare la consumul de energie electrica, de alte forme de energie si, atunci cand este relevant, de alte resurse esentiale în timpul utilizarii, precum si informatii suplimentare, în conformitate cu masurile de punere în aplicare. Ei sunt obligati sa prezinte o documentatie tehnica care sa permita evaluarea exactitatii informatiilor redate pe eticheta si în fisa.

Furnizorii pun în mod gratuit la dispozitia distribuitorilor etichetele aferente etichetarii si informatiilor despre produs, distribuitorii avand obligatia sa afiseze etichetele în mod adecvat, vizibil si lizibil si sa includa fisa în brosura despre produs sau în alte documente care însotesc produsul în momentul vanzarii acestuia utilizatorilor finali.  

Nerespectarea prevederilor se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 3.000 si 25.000 le iar constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre personalul anume imputernicit de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

 

« Arhiva noutati legislative