Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.199/27.03.2012 - Ordin nr. 418/2012 din 19/03/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal"

Declaratia 311 trebuie depusa de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.

Este vorba despre contribuabilii care:

    –       sunt declarati inactivi conform prevederilor art. 78.1 din Codul de procedura fiscala, respectiv cei care nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege, se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia sau cei pentru care organele fiscale constatata ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat;

   –       au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;

   –       au asociati/administratori sau persoana impozabila insasi are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal;

   –       nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa, dar nu sunt in situatiile prevazute la primele doua aliniate (se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul);

   –       in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare;

Cuprinde urmatoarele informatii referitoare la operatiuni efectuate in perioada in care codul de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat:

   –       baza de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii;

   –       baza de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei;

   –       suma totala a taxei colectate aferente livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii;

   –       suma totala a taxei aferente achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care obligatia persoanei impozabile la plata taxei a intervenit in perioada in care codul de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat.

Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate si/sau achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care persoana este obligata la plata taxei.

 

« Arhiva noutati legislative