Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.197/26.03.2012 - Decizie nr. 37/2012 din 20/03/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti - ARAIEX drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune

Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX), cu sediul social in municipiul Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, este desemnata drept colector al remuneratiilor stabilite prin Metodologia privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune, cuprinsa in Decizia civila nr. 153A din 12 mai 2011 a Curtii de Apel Bucuresti, publicata in baza Deciziei O.R.D.A. nr. 216/2011.

« Arhiva noutati legislative