Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of. 135/27.02.2012 - Decizie nr. 14/2012 din 14/02/2012 privind publicarea in M.Of. al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale nr. 1 din data de 9 februarie 2012 avand drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata si cuantumul acesteia

Remuneratia compensatorie pentru copia privata este datorata si se plateste organismului de gestiune colectiva desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA) de catre persoanele care dispun de aparate, de echipamente, dispozitive sau de suporturi de reproducere de pe hartie – denumite in continuare “aparate”-, respectiv importatorii si producatorii de astfel de aparate.

Lista aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acesteia este:       

     
 

Nr. crt.

Aparat

Remuneratie/%

 

1

Fotocopiatoare

0,5%

 

2

Imprimante

0,5%

 

3

Scannere

0,5%

 

4

Aparate multifunctionale cu/fara functie de fotocopiere

0,5%

 Remuneratia compensatorie pentru copia privata nu contine TVA, baza de calcul stabilindu-se astfel:

   – la valoarea in lei in vama pentru aparatele importate, conform (D.V.I.) si facturii externe de import;

   – la valoarea facturii externe/declaratiei de achizitie intracomunitara pentru aparatele introduse in spatiul comercial al Romaniei din Comunitatea Europeana;

   – la valoarea facturata fara T.V.A., cu ocazia punerii in circulatie a aparatelor de catre fabricanti.

Plata remuneratiei compensatorii pentru copia privata se va face pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni urmatoare celei pentru care este datorata, In caz de intarzieri la plata, importatorii si fabricantii datoreaza penalitati la nivel de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. De asemenea, importatorii si fabricantii de astfel de aparate sunt obligati ca, pana la data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedenta, sa comunice catre ORDA un raport confidential privind baza de calcul  pentru remuneratia compensatorie pentru copia private stabilita conformdispozitiilor de la aliniatul precedent.

« Arhiva noutati legislative