Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O.99/08.02.2012 - Ordin nr. 108/2012 din 02/02/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Actul normativ prevede o noua Procedura de emitere, in format electronic, a Adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Prezenta procedura se aplica persoanelor care, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia ca, la inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social, sa inregistreze la organul fiscal competent documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Potrivit noilor prevederi, Oficiul registrului comertului transmite administratiei finantelor publice municipale, orasenesti, comunale sau a sectoarelor municipiului Bucuresti, din cadrul A.N.A.F. in a carei raza teritoriala se afla situat spatiul cu destinatie de sediu social, documentele necesare in format .pdf, prin posta electronica, pe adresa de e-mail dedicata.

Organul fiscal verifica datele inscrise in cerere cu cele din actele doveditoare si preia informatiile in Registrul de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social.  Emite Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social in format.pdf (potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 3 si 4 la O.2.112/2010) ce se transmit prin posta electronica oficiului registrului comertului de la care a fost primita solicitarea.

Pentru cererile insotite de documentatia completa, primite de organul fiscal competent in prima jumatate a programului de lucru, documentele se transmit oficiului registrului comertului in aceeasi zi, iar pentru cele primite in a doua jumatate a programului de lucru, documentele se transmit cel târziu in prima jumatate a programului de lucru din ziua imediat urmatoare.

Documentele primite si emise in aplicarea prezentei proceduri se arhiveaza de organul fiscal in format electronic.

« Arhiva noutati legislative