Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 99/07.02 - Hotarare nr. 3/2011 din 18/01/2011 privind modalitatea si termenele de plata a cotizatiilor fixe in anul 2011 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate in anul 2010 si depunerea declaratiilor in anul 2011

Pentru anul 2011, cuantumul cotizatiei fixe, precum si cel al cotizatiei variabile (aferenta veniturilor realizate in anul 2010 din activitatea de consultanta fiscala) datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, se va achita astfel:

   1. pentru persoane fizice:

   a) cotizatia fixa pentru consultantii fiscali activi 210 lei;

   b) cotizatia fixa pentru consultantii fiscali inactivi 70 lei;

   c) cotizatia variabila – din cifra de afaceri 0,35%;

    2. pentru societatile comerciale de consultanta fiscala:

   a) cotizatia fixa 350 lei;

   b) cotizatia variabila:

   – la o cifra de afaceri de pana la 100.000 euro, cota este de 0,35%;

   – la o cifra de afaceri cuprinsa intre 100.001 euro si 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;

   – la o cifra de afaceri ce depaseste 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

In anul 2011 plata cotizatiilor fixe si variabile datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, se va efectua pana la data de 15 martie a anului in curs.

Membrii Camerei Consultantilor Fiscali isi vor achita cotizatiile variabile anuale in raport cu veniturile obtinute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali, membri ai Camerei Consultantilor Fiscali.

Consultantii fiscali activi au obligatia sa depuna la Camera Consultantilor Fiscali, pana la data de 15 martie, declaratia privind veniturile obtinute in anul precedent de raportare conform anexei la prezenta Hotarare.  

Tot pana la 15 martie vor depune o declaratie si consultantii fiscali, persoane fizice active, precum si societatile comerciale care nu au desfasurat activitate de consultanta fiscala in nume propriu, ci doar in numele sau in contul unei persoane juridice, ori nu au desfasurat deloc activitate de consultanta fiscala. 

Pentru anul 2011, viza anuala pentru exercitarea profesiei de catre consultantii fiscali se acorda daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

Plata sumelor datorate reprezentand cotizatii fixe si variabile se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677097) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau in contul deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 – IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum si in numerar la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

Declaratiile anuale se depun la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii postale cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60, prin e-mail: viza@ccfiscali.ro

« Arhiva noutati legislative