Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 927/31.12 - Hotarare nr. 1620/2009 din 29/12/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

  Modificari impozit pe profit:

 sunt prezentate exemple practice privind acordarea scutirii de impozit a profitului reinvestit;

 cheltuielile efectuate in baza contractului colectiv de munca, ce pot fi incadrate la cheltuieli sociale deductibile in limita a 2% din fondul de salarii sunt acele cheltuieli de natura sociala stabilite in cadrul contractelor colective de munca la nivel national, de ramura, grup de unitati si unitati, altele decat cheltuielile mentionate in mod expres in cadrul art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal. Practic nu pot fi considerate cheluieli sociale acele sume de bani acordate salariatilor in baza contractelor de munca incheiate la nivel de unitate sau a contractelor individuale de munca;

sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile reprezentand diferenta dintre pretul de piata si pretul de cumparare preferential, in cazul tranzactiilor cu actiuni efectuate in cadrul sistemului stock options plan, precum si cheltuielile cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii acordate salariatilor;

 se fac precizari potrivit carora partea din rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe care a fost dedusa prin intermediul amortizarii fiscale pana la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, si care nu a fost capitalizata prin transferul direct in contul 1065 «Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare» pe masura ce mijloacele fixe au fost utilizate nu se impoziteaza (practic este vorba despre acea rezerva dedusa pana la 30 aprilie 2009 si care a ramas in contul 105, nefiind transferata lunar in contul 1065). Aceasta parte a rezervei se impoziteaza doar la momentul utilizarii;

 pentru contribuabilii care efectueaza plati anticipate cu titlul de impozit pe profit, in situatia in care, in cursul anului pentru care se efectueaza platile anticipate, impozitul pe profit aferent anului precedent se modifica si se corecteaza in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, platile anticipate care se datoreaza incepand cu trimestrul efectuarii modificarii se determina in baza impozitului pe profit recalculat;

 contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venitul microintreprinderilor vor face plati anticipate in contul impozitului pe profit calculate la nivelul impozitului pe venit datorat in anul precedent.

  Modificari impozit pe venit

 in cazul PFA-urilor apar precizari potrivit carora sunt considerate cheltuieli deductibile si cele efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor folosite pentru desfasurarea afacerilor chiar daca documentele sunt emise pe numele proprietarului, si nu pe numele contribuabilului;

 sunt asimilate veniturilor din salarii si sunt impozitate ca atare indemnizatiile primite de salariati la data incetarii raporturilor de serviciu;

 in vederea impunerii, nu sunt considerate avantaje primele de asigurare aferente contractelor de asigurare civila profesionala pentru administratori/directori, incheiate si suportate de societatea comerciala pentru care desfasoara activitatea, potrivit prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale;

 persoanele fizice care inceteaza sa obtina venituri din salarii sau asimilate salariilor in timpul anului trebuie sa primeasca de la angajatori o data cu definitivarea formelor de lichidare sau la incetarea raporturilor in baza carora au fost obtinute veniturile din salarii, un exemplar al fisei fiscale;

 in ceea ce priveste veniturile din chirii realizate de persoanele fizice, reprezinta venit brut valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, chiar daca bunurile fac obiectul unor contracte de comodat,in cazul in care investitiile sunt efectuate de cealalta parte contractanta. In termen de 30 de zile de la finalizarea investitiilor partea care a efectuat investitia este obligata sa comunice proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal valoarea investitiei. Proprietarul, uzufructuarul sau alt detinator legal are obligatia sa declare la organul fiscal competent valoarea investitiei, in declaratia de impunere;

 s-au facut precizari privind modul de calcul al impozitului in cazul excluderii/retragerii sau dobandirii prin succesiune a partilor sociale. Astfel, in cazul operatiunilor de excludere/retragere/dobandire prin succesiune a partilor sociale, baza impozabila se stabileste dupa cum urmeaza:

Atentie!!! Calculul, retinerea si virarea impozitului se efectueaza de persoana juridica la care persoana fizica asociata a detinut partile sociale. Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru inregistrarea operatiunilor respective la registrul comertului ori in registrul actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat.

 sunt oferite precizari suplimentare privind intelesul termenului redeventa. Astfel, potrivit precizarilor, nu reprezinta redevente:

 pentru a beneficia de prevederile legislatiei Uniunii Europene, nerezidentii care au realizat venituri din Romania vor depune in momentul realizarii venitului la platitorul de venituri originalul sau copia certificatului de rezidenta fiscala precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul persoanei juridice romane, incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau V, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari.

 Modificari TVA

sunt definiti o serie de termeni cum ar fi: sediul fix, sediul activitatii economice, precum si conditiile si documentele justificative ce pot fi prezentate pentru a se demonstra ca un serviciu este prestat catre sediul fix sau catre sediul activitatii economice;

 sunt prezentate situatiile si ce conditii trebuie indeplinite pentru ca un nerezident sa poata solicita rambusarea TVA-ului platit in Romania.

« Arhiva noutati legislative