Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 891/18.12 - Ordin nr. 1000/2009 din 09/12/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007

  Potrivit modificarilor, contributiile pentru persoanele care se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca si se suporta de catre angajator ori din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, constituit in conditiile legii. Anterior, aceste sume se suportau din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Pentru perioada in care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca din cauza unui accident de munca sau unor boli profesionale nu se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, angajatorul are obligatia de a plati contributia raportat la fondul de salarii pentru salariatii aflati in aceasta situatie.

Totodata, contributiile pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani se vor calcula prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului, sumele fiind suportate de la bugetul de stat. Anterior acestor modificari, contributia se calcula prin aplicarea cotei prevazute de lege la suma reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara.

« Arhiva noutati legislative